تمدن نوین اسلامی در بستر امت دولت ساز در اندیشه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 283-308

10.22070/nic.2023.16398.1189

عبدالهادی صالحی زاده؛ ابراهیم عباس پور


ابعاد تمدنی مقاومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 285-314

10.22070/nic.2024.17671.1235

علینقی لزگی؛ هادی غیاثی فتح آبادی


دولت‌سازی تمدنی: آسیب‌شناسی فرهنگ سیاسی پشتیبان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 309-336

10.22070/nic.2022.15492.1146

فاطمه طوسی؛ محمدحسین طاهری خسروشاهی


سرمایه های اجتماعی تمدن ساز در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 323-348

10.22070/nic.2021.13943.1067

هادی ابراهیمی کیاپی؛ غلامرضا جمشیدیها


نظریه تمدنی ابن مسکویه

دوره 2، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 293-310

10.22070/nic.2019.914

رمضان محمدی؛ محمدباقر خزائیلی


رویکرد تمدّن‌ساز رسول خدا (ص) در مواجهه با یهودیان صدر اسلام

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 309-347

10.22070/nic.2023.17717.1240

حسن اصغر پور؛ صادق زمانی دستگردی


ماهیت و نقش معنویت در تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 315-339

10.22070/nic.2024.18493.1281

سیدهادی موسوی؛ سید احمدرضا شاهرخی؛ نصیبه قدسی فر


مؤلفه‏ های ساختاری تمدن سازی اسلامی(با رویکرد آینده‌پژوهی)

دوره 2، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 329-358

10.22070/nic.2019.913

علیرضا پیروزمند؛ محمد خورشیدی


مدل دستگاه فهم و آینده ‏اندیشی تمدن ‏ساز مبتنی بر قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 353-386

10.22070/nic.2019.902

غلامرضا بهروزلک؛ علی جعفر دهکردی


مؤلفه‌های الگوی سیاست خارجی تمدن ساز

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 31-56

10.22070/nic.2022.15507.1149

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی