درباره نشریه

دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی از استادان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌کند تا مقالات علمی پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط با مفهوم شناسی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، ضرورت و اهمیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین و مراحل تمدن نوین اسلامی، آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به منظور درج در دوفصلنامه ارسال دارند.

 

مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی

عنوان فصلنامه

دوفصلنامه (2 شماره در سال)

توالی انتشار

فروردین 1397

تاریخ شروع انتشار

الکترونیکی

نوع انتشار

فارسی

زبان انتشار متن کامل مقالات

فارسی و انگلیسی

زبان انتشار چکیده مقالات

2676-525X

شاپای الکترونیکی

دو فصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی از استادان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌کند تا مقالات علمی پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط با مفهوم شناسی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، ضرورت و اهمیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین و مراحل تمدن نوین اسلامی،آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به منظور درج در دو فصلنامه ارسال دارند.

اولویت فصلنامه در انتشار مقالات با محورهای ذیل می باشد:

  • روش شناسی مطالعات دولت اسلامی
  • نقشه راه دستیابی به دولت اسلامی
  • نسبت دولت اسلامی و جامعه اسلامی
  • منش کارگزاران دولت اسلامی
  • الگوها و نظامات اداره کشور در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت اسلامی
  • ساختارها و نهادهای دولت اسلامی
  • نظریه های دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی

 

 

محور و اهداف

علمی پژوهشی

نوع مقالات قابل انتشار

دانشگاه شاهد

صاحب امتیاز و ناشر

دکتر مهدی نادری

مدیر مسئول

دکتر  موسی نجفی

سردبیر

دو فصلنامه پژوهش  مطالعات تمدن نوین اسلامی، یک نشریه علمی با دسترسی آزاد است. فایل تمام متن مقالات به صورت  PDFدر سایت نشریه قرار گرفته و  مراجعه‌کنندگان می­‌توانند به صورت رایگان آن را دانلود نمایند(Open Access)

نحوه دسترسی به متن کامل مقالات

داوری مقالات ازنوع داوری دو سو کور (Double Blind) می باشد.

نوع داوری مقالات

به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری، نشریه از سامانه همانندجو و سایر پایگاه های معتبر مشابهت بابی استفاده می نماید

نرم‌افزار مشابهت‌یاب مقالات

سامانه ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

گوگل اسکالر (scholar.google)

بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)

پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)

پایگاه‌های نمایه‌کننده نشریه

http://nic.shahed.ac.ir/?lang=fa

وبسایت نشریه

neicc@shahed.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی نشریه

تهران-ابتدای آزادراه خلیج فارس(تهران-قم)روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی وفناوری،اداره انتشارات

نشانی

021-51215128   

شماره تماس

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق درنشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب د آثار علمی پیروی می نماید.

اصول اخلاقی نشریه

این نشریه براساس اتخاذ سیاست دسترسی آزاد(Open Access) و اخذ مجوز(CC-BY) ، حق چاپ را برای نویسندگان تابع قوانین به رسمیت می شناسد. این بدان معنی است که مقالات می توانند آزادانه توسط نویسنده و دیگران، تا زمانی که به درستی استناد شوند بازتوزیع شود.

حق چاپ

نوع لایسنس