راهنمای نگارش مقاله

 

 شرایط علمی
به استحضار نویسندگان محترم می ر ساند جهت ارسال مقاله به فصلنامه ، رعایت کامل شیوه نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده است؛ الزامی بوده و در صورت عدم رعایت، مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرد . 

1-     مقاله باید نتیجه کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.        

2-      مقاله باید اصیل و مبتکرانه باشد.

3-     در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

4-     مقاله باید تحلیلی، انتقادی و در عین حال اصیل باشد؛ بنابراین، ترجمه و گردآوری در این فصلنامه جایی ندارد.


 

     نحوه بررسی مقاله‌ها‌

      مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهندگرفت؛ در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی، برای داوران متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد. برای رعایت بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله‌ها حذف می‌شود. پس از دریافت دیدگاه‌های داوران، نتایج دریافت‌شده در هیئت تحریریه مطرح می­‌شود و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله پذیرش چاپ دریافت می­کند.

 

 


 

     

شرایط تدوین و نگارش مقالات:

1. مقاله از نظر نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در تحریر آن رعایت شود. مقاله باید بدین ترتیب تنظیم شود.

2. رعایت نکات ویرایشی و نگارشی ذیل لازم و ضروری است و شرط ورود مقاله به مرحله بررسی و ارزیابی تحریریه می‌باشد.

الف.عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 ب.  مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل:

 (نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، رشته دانشگاهی، دانشگاه ، شهر محل استقرار دانشگاه، کشور،  و نشانی پست الکترونیک و درج کد ارکیده همه نویسندگان) و مشخصات مسئول مکاتبات به همراه عنوان مقاله و واژگان کلیدی به دو زبان فارسی و انگلیسی در یک برگ ضمیمه، ارسال شود.

نکته(1). درج مشخصات در برگ ضمیمه به صورت زیر و به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد: 

عنوان:(بالای صفحه)

پاورقی به ترتیب نویسندگان بیایید:

جوادی جوادی (نویسنده مسئول داخل پرانتز مشخص باشد )، استادیار علوم...،دانشگاه شاهد، تهران، جمهوری اسلامی ایران، آدرس پست الکترونیکی، کد ارکیده.

نکته(2): شیوه دریافت کد ارکید (رایگان می باشد):

اول.رجوع به سایت                    http://orcid.org/

دوم. ورود به بخش For researcher از باند منوی بالای صفحه.

سوم. انتخاب  گزینه         Membersgip

چهارم. انتخاب گزینه      become an ORCID member today

پنجم. روی گزینه زیر کلید نمایید     Register for an ORCID 

ششم.اطلاعات جدول را کامل نمایید

هفتم. روی کلید زیر کلیک نمایید    Register 

 هشتم. دریافت شناسه 16 رقمی ارکید

نهم. ثبت کد مذکور در سامانه نشریه(در قسمت مشخصات نویسندگان)

دهم. دریافت این کد برای همه نویسندگان مقاله لازم و ضروری است.

همچنین در لینک زیر می توانید راهنمای تصویری دریافت کد ارکیده مشاهده نمایید.

http://rsci.shahed.ac.ir/data/rsci/news/orcid_help.pdf

ج- مقاله به‌ترتیب باید دارای بخش‌های چکیده انگلیسی، چکیده فارسی، مقدمه(بیان مسئله)، پیشینه تحقیق، چارچوب نظری یا مفهومی، روش تحقیق، نتیجه‌گیری، کتابنامه باشد.

نکته(1) : هم چکیده فارسی و انگلیسی، حداقل 150 و حداکثر 250 کلمه باشد.چکیده باید دارای 4بخش مجزا شامل: بیان مسئله، هدف، روش شناسی و یافته ها باشد.

نکته(2):کلیدواژه فارسی و انگلیسی همانند هم و بین 4 تا 7 کلمه باشد.

نکته (3): بیان مساله شامل بیان کلیات، سوال پژوهش و فرضیه در صورت وجود خواهد بود.

نکته(4): پیشینه پژوهش باید با تیتر مستقل آورده شود. و در نهایت ذیل آن نوآوری مقاله مشخص شود. نظر به اینکه حوزه مطالعات تمدن نوین اسلامی بسیار جدید است؛ شایسته است مقالات منتشر شده در فصلنامه تمدن نوین اسلامی دیده شود و در پیشینه آورده و نقد و بررسی شود.

نکته(5): شماره گذاری تیترهای مقاله، از پیشینه تحقیق شروع می شود. لذا نیازی نیست بیان مسئله(مقدمه) تیترگذاری شود.

نکته (6): اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، بلافاصله پس از عبارت فارسی آن در داخل پرانتز در متن مقاله ذکر شود.

نکته(7): جداول و نمودارها باید شماره گذاری شوند. همچنین عناوین تمام جداول در بالای آن و نمودارها در پایین آنها بصورت وسط چین درج شده باشد.

د. ارجاع‌دهی درون متنی:

ارجاع به منبع فارسی: (جوادی،  ۱۳۹۱،  ج2،  ص ۱۰۳)

ارجاع به منبع انگلیسی: (Nay, 2004, p54 )

  • در ارجاعات درون متنی در صورت تکرار منبع، به جای استفاده از Ibid , op.cit و همان، پیشین؛ منبع عیناً آورده شود.

ه. تدوین کتابنامه(فهرست منابع به شیوه APA):

کتاب:

نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار) ، عنوان کتاب ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر.

مجله:

نام خانوادگی، نام، (سال انتشار) ، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره، (شماره):  شماره صفحات مقاله در مجله.

 سایت‌های اینترنتی:  

نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، عنوان موضوع «داخل گیومه»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک

و. حجم مقالات:

  مقاله باید حداکثر در 25 صفحه تنظیم شود(بین 6000 تا 8000 هزار واژگان).

 ز. مقاله را در سایت ایران داک همانند جویی نمایید و نتیجه را در سامانه بارگزاری نمایید.

ح. فرم تعهد و تعارض نویسندگان را تکمیل و در سامانه بارگزاری نمایید(دانلود پایین همین صفحه).

  این فصلنامه در قبول یا رد مقاله و همچنین در ویراستاری آن آزاد است.

  مقالات ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود.

 

ط. مقالات در سامانه باید در مرحله اضافه کردن فایل‌ها، به دو طریق بارگذاری شوند:

1. فایل اصل مقاله(بدون نام نویسندگان):

باید به ترتیب شامل: عنوان، چکیده و کلید واژه انگلیسی(صفحه اول)؛ عنوان ، چکیده و کلید واژه فارسی(صفحه دوم)؛ مقدمه(بیان مسئله)، پیشینه تحقیق، چارچوب نظری یا مفهومی، روش تحقیق، نتیجه‌گیری، کتابنامه باشد.

 2. فایل مقاله(با نام نویسندگان) با عنوان فایل‌های تکمیلی یا اضافه بارگذاری شود:

باید به ترتیب شامل: عنوان، چکیده و کلید واژه انگلیسی+ مشخصات انگلیسی نویسندگان با جزئیات ذکر شده در بند «ب» همین دستور العمل (صفحه اول)؛ عنوان ، چکیده و کلید واژه فارسی+ مشخصات فارسی نویسندگان با جزئیات ذکر شده در بند «ب» همین دستور العمل (صفحه دوم)؛ مقدمه(بیان مسئله)، پیشینه تحقیق، چارچوب نظری یا مفهومی، روش تحقیق، نتیجه‌گیری، کتابنامه باشد.


 

     شرایط پذیرش اولیه

   1- مقاله باید دارای ویژگی‌های بند دوم «شرایط علمی» باشد و بر اساس بند چهارم «شرایط نگارش مقاله» تنظیم ‌شود و به صورت تایپ‌شده در برنامه XP 2007Word با قلم   B Badr13 ارسال گردد.

    2- مقالاتِ برگرفته از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام وی نیز به عنوان نفر اول در مقاله ذکر شود.

    3-  نویسنده باید متعهد شود که این مقاله را هم‌زمان برای هیچ مجله دیگری ارسال نکرده و تا زمانی که تکلیف آن  در این فصلنامه مشخص نشده است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.

 


 

دانلود:

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض نویسندگان 

  فلودیاگرام فرایند پذیرش مقاله