فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات    

 


نشریه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی،به‌منظور تحقق اهداف، فرآیند بررسی و انتشار مقالات را دقیق و با رویکردی بی‌طرفانه انجام می دهد. تنظیم و تعریف فرآیند ارزیابی برای دستیابی به هدف اعتمادسازی در فرآیند بررسی و انتشار طراحی شده است. از نویسند(گان) درخواست می‌شود، ضمن مطالعه دقیق، هرگونه پرسشی را با سردبیر نشریه از طریق لینک تماس با ما در سامانه اختصاصی نشریات یا آدرس پست الکترونیک نشریه مطرح کنند.

الف. توصیه‌هایی قبل از ارسال مقاله:

 1. بررسی اهداف و چشم‌انداز نشریه و تناسب آن با مقاله.
 2. بررسی محورهای تخصصی نشریه و تناسب آن با مقاله.
 3. رعایت دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله نشریه.
 4. رعایت منشور اخلاقی نشریه علمی
 5. توجه به شاخص‌ها ارزیابی مقاله و پاسخ دقیق به سؤالات و نظرات سردبیر/ داور(ان).

ب. فرآیند ارزیابی مقاله:

 1. ثبت‌نام در سامانه نشریه و ارسال مقاله؛ توسط نویسنده مسئول مقاله.
 2. بررسی ظاهری مشخصات مقاله و فایل‌های ارسالی؛ توسط مدیر داخلی.
 3. ارسال مقاله در سامانه‌های مشابهت‌یاب همانند سمیم‌نور؛ توسط مدیر داخلی.
 4. بررسی نتیجه مشابه‌یابی؛ توسط مدیر داخلی.
 5. بررسی اولیه مقاله توسط سردبیر.
 6. بررسی مقاله؛ توسط داور(ان). اغلب هر مقاله برای 2 تا 4 داور می‌شود، داوران مقاله را براساس 3 حوزه کاربردی «اصالت»، «کیفیت فنی» و «ارائه» ارزیابی می‌کنند.
 7. تعیین داور؛ توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
 8. ارسال مقاله به داور(ان)؛ توسط مدیر داخلی.
 9. پیگیری داوری مقالات؛ توسط مدیر داخلی با همکاری و نظارت سردبیر.
 10. رد یا پذیرش مقاله؛ توسط سردبیر با همکاری و نظارت اعضای هیأت تحریریه.
 11. اعلام رد، اصلاح و پذیرش به نویسنده؛ توسط مدیر داخلی با همکاری و نظارت سردبیر.

ج. شاخص‌های ارزیابی مقاله:

 1. داشتن نوآوری و به‌روز بودن؛
 2. سطح علمی و عمق دانش تخصصی؛
 3. کاربردی بودن و اثربخشی مقاله در جامعه علمی.
 4. تمرکز و حفظ یکپارچکی موضوع و توزیع، پردازش و دسته‌بندی مطالب؛
 5. ارتباط منطقی چکیده، مقدمه، متن، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری؛
 6. اتقان و انسجام مطالب و پرهیز از مباحث حاشیه‌ای؛
 7. استفاده مطلوب از منابع اصلی و جدید و گستردگی آن؛
 8. رعایت اصول ویراستاری علمی و به‌کارگیری مناسب اصطلاحات.

د. نتایج فرآیند ارزیابی مقاله:

 1. عدم پذیرش.
 2. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات جزئی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، کنترل و بررسی نهایی توسط سردبیر انجام می‌شود.
 3. پذیرش مشروط پس از انجام اصلاحات کلی؛ در این وضعیت پس از انجام اصلاحات، مقاله برای داور(ان) قبلی ارسال می‌شود.
 4. پذیرش نهایی؛ پس از بررسی نهایی مقاله توسط داور(ان)، پذیرش اولیه توسط سردبیر و پذیرش نهایی در جلسه هیأت تحریریه انجام می‌شود.

ه. دلایل رد مقاله:

 1. «رد مقاله به دلیل وجود مقاله مشابه و تخلفات پژوهشی»؛ عدم توجه به حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران موجب رد مقاله می‌شود.
 2. «رد مقاله به دلیل عدم‌رعایت شرایط و ضوابط نشریه»؛ ارسال مقاله بدون در نظر گرفتن دستورالعمل و شیوه‌نامه نگارش و ارسال مقاله دانشگاه موجب رد مقاله می‌شود.
 3. «رد مقاله به دلیل عدم‌تناسب با محتوای نشریه»؛ ارسال مقاله خارج از موضوعات فعالیت -محورهای تخصصی- نشریه موجب رد مقاله می‌شود.
 4. «رد پذیرش براساس نظر سردبیر/ داور(ان)»؛ عدم کسب امتیاز در شاخص‌های ارزیابی موجب رد مقاله می‌شود.

و مدت زمان روند بررسی مقاله:

 1. بررسی اولیه توسط سردبیر(حدود یک هفته)
 2. بررسی مقاله از لحاظ رعایت شیوه نامه و راهنمای نگارش مقاله توسط مدیر داخلی نشریه( سه روز)
 3. ارزیابی توسط دو داور(سه ماه)
 4. انجام اصلاحات(یک ماه)
 5. داور تطبیقی(یک ماه)
 6. آماده سازی برای چاپ و انتشار(یک ماه)

 

 فلود یا گرام روند پذیرشف بررسی و چاپ مقاله