اهداف و چشم انداز

خط مشی:

این فصلنامه در راستای سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی در نسبت با آینده تمدنی که در سطح مبانی مهمترین حوزه مطالعاتی را به خود اختصاص داده است شکل گرفته است. لذا تلاش خواهد شد محور پژوهش­های مقالات با تأکید بر حفظ نوآوری­های منطبق با عنوان فصلنامه، توسط صاحب­نظران و اندیشمندان به رشته تحریر درآید. عمده­ترین محورهای این حوزه مطالعاتی به شرح ذیل می­باشد:

1- مفهوم­شناسی تمدن نوین اسلامی

2- سبک زندگی و تمدن نوین اسلامی

3- دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی

4- علوم اسلامی و انسانی و تمدن نوین اسلامی

5- نظام­سازی و تمدن نوین اسلامی

6- الگوهای رقیب و تمدن نوین اسلامی

7- الگوهای اسلامی-ایرانی پیشرفت و تمدن نوین اسلامی

8- جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی

9-    علم و فناوری و تمدن نوین اسلامی

5- اهداف بلندمدت:

جایگزینی نگاه بلند مدت و آینده نگرانه به جای نگاههای کوتاه مدت و مقطعی

تقویت گفتمان تمدن نوین اسلامی در نسبت با گفتمانهای رقیب

اهداف کوتاه مدت:

تبیین ابعاد تمدن نوین اسلامی از طریق تدوین مقالات علمی پژوهشی

درگیر کردن  جامعه علمی با موضوع تمدن نوین اسلامی

فرصت­ها و قوت­ها:

منابع علمی غنی

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 ضرورت نشر:

با توجه به هدف کلان انقلاب اسلامی که تحقق تمدن نوین اسلامی است، ضرورت دارد این موضوع فارغ از بحثهای سیاسی ژورنالیستی و شعاری، مورد مداقه قرار گیرد.