اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 322
تعداد پذیرش 108
تعداد عدم پذیرش 146

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 23018
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11573
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 40 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 74 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 171 روز
درصد پذیرش 34 %