فراترکیب مطالعات پیاده‌روی اربعین در جهت شناسایی الگوی عوامل مؤثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت و مدیر گروه پژوهشی پویایی‌شناسی سیستم‌ها، موسسه آموزش عالی امام جواد(ع)، یزد

چکیده

حادثه روز عاشورا ضمن اینکه حادثه‌ای بزرگ و تأثیرگذار در تاریخ است، فرایندی اثرگذار و حادثه‌ساز نیز است به همین دلیل فرموده شده است که کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَربَلا. یکی از این حوادث، پیاده‌روی اربعین است که جز شعائر دینی – مذهبی (شیعی) بوده ولی اثری بزرگ‌تر از چارچوب یک دین یا مذهب ایجاد کرده است. اربعین به دلیل عمق زیاد حادثه عاشورا و اجتماع حاصل از راهپیمایی در آن روز می‌تواند دارای عوامل، ابعاد و کارکردهای مختلفی باشد که فهم آن می‌تواند در بسط و ترویج فرهنگ اربعین، استفاده از کارکردهای آن در مسائل فرهنگی، دینی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... مؤثر باشد. لذا در این مقاله به کشف الگوی عوامل مؤثر بر پیاده‌روی اربعین با استفاده از روش فراترکیب پرداخته شده است. برای این منظور مقالات علمی به زبان فارسی با جستجوی واژه‌ی اربعین در عنوان، چکیده و کلیدواژه پرداخته که از 322 مقاله یافته شده 86 مقاله مرتبط و موردبررسی دقیق قرار گفت. نتایج نشان داد که بیشتر مطالعات در حوزه فرهنگی – اجتماعی و دینی بوده و قدرت نرم و ظرفیت تمدن‌سازی اربعین وجه غالب مطالعات است؛ لذا نیاز است در حوزه‌ی رسانه برای ترویج جهانی اربعین و تمدن‌سازی مطالعه و کارهای عملی انجام شود.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-Synthesis of Arba'een Walking Studies in Order to Identify the Pattern of Effective Factors

نویسنده [English]

 • Ali Haji Haji Gholam Saryazdi
Assistant Professor, Department of Management and director of the Systems Dynamics Research Group, Imam Javad Institute of Higher Education, Yazd.
چکیده [English]

Purpose: The incident of the day of Ashura, besides being a great and influential incident in history, is also an effective and incident-making process, for this reason it has been said that the entire day of Ashura and the entire land of Karbala. One of these events is Arba'een, which is one of the religious rituals (Shia), but it has created a bigger effect than the framework of a religion or religion. Due to the great depth of the Ashura event and the community resulting from the procession on that day, Arba'een can have different factors, dimensions and functions, which can be understood in the development and promotion of Arba'een culture, the use of its functions in cultural, religious, economic, social, political and... be effective. Therefore, in this article, the pattern of influential and influential factors on Arba'een Walking has been explored using Meta-Synthesis method.
Methodology: In this article, the Meta-Synthesis qualitative method is used. The Meta-Synthesis method deals with the analysis of data, theories, and the research method of the subject literature and seeks to build a new theory, develop a conceptual model, identify existing gaps, integrate the findings, provide a new explanation of the studied phenomenon, and expand the understanding of new knowledge. For this purpose, scientific articles in Persian language were searched by searching for the word Arbaeen in the title, abstract and keywords, and out of 322 articles found, 86 articles were related and carefully examined.
Findings: Studies in the field of Arbaeen walking have started since 2017 and have grown exponentially. Most of the magazines in which the articles were published were in the cultural-social and religious fields rather than political and economic. In the review of articles, 6 main categories, 41 concepts and 430 primary codes were identified. In other words, the studies can be classified into 6 categories: media and communication sciences, socio-cultural, political and power, management and economy, health and religion (belief). Finally, these 6 categories were designed in the form of a conceptual model in 4 areas of factors that create and strengthen the foundation and obstacles of Arbaeen as inputs and the benefits of Arbaeen and its harms as the effects of Arbaeen. Also, the results showed that in terms of the number of articles and attention, the cultural-social, religious (religious), political and economic issues are at the end of the media and health issues.
Conclusion: The article shows that most of the studies have been in the cultural-social and religious field and contrary to the claims of the opposing media and some people have political bias, the Arbaeen walk is more affected and influential in the cultural-social and religious field than political and a means of showing power. In other words, the soft power of Arbaeen dominates its hard power. On the other hand, if the opposing media or uninformed people have a purely political view of this issue, it is because of the lack of media work in this field, and it is suggested that this issue be strengthened while strengthening the media work, both people-oriented and official. The soft power and civilizing capacity of Arbaeen is the dominant aspect of studies. Therefore, it is necessary to carry out both study and practical work in the field of media to promote Arbaeen globally.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ashura
 • Imam Hussain (AS)
 • Arba'een walking
 • Meta-Synthesis
 • آبادی، سید روح‌الله احمدی حاجی، ملاکاظمی، علی، رمضانی، روح‌الله (2022)، تأثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین 1397، نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی، 14 (1)، 103-126.
 • آبادی، محسن سلطان، کارگر، بهمن، سرور، رحیم (2021)، اثرسنجی گردهمایی‌های انسانی بر خزش شهری با استفاده از تکنیک‌های سنجش‌ازدور، فصلنامه نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 13 (1)، 1-15.
 • احمدی آشتیانی، فرهاد، امین ناجی، محمدهادی (2018)، بررسی تطبیقی سیر تطور اربعین نویسی در فریقین، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 15 (2)، 1-34.
 • اسلامی، روح‌الله، ذکایی، محمدسعید (2022)، اعتباریابی در پژوهش کیفی: تطبیق گونه‏ شناسی‏های دینداری در ایران با گفتمان‏های اربعین، دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی، 8 (2)، 33-60.
 • اسماعیل‌زاده باوانی، حسن، صیادانی، علی، مصطفی نژاد، علی (2023)، بررسی استعاره‌های بصری و چندوجهی در پوسترهای عربی اربعین حسینی بر اساس رویکرد شناختی فورس‌ویل، مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، فصلیة علمیة محکمة، 18 (65)، 51-73.
 • اصفهانی خالقی، آتنا، قاسمی، سید امیرحسین (2021)، مقایسه میزان هوش معنوی و شادکامی افرادی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند با افرادی که شرکت نکرده‌اند، مطالعات اسلام و روانشناسی، 15 (28)، 255-272.
 • آقایی، محمد، غفاری هشجین، زاهد (2018)، پیاده‌روی اربعین حسینی به‌مثابه جنبش اجتماعی، مجله دانش سیاسی، 14 (1)، 1-21.
 • امامی، سید مجید، غیاثی، هادی (2018)، همگرایی تمدنی در طریق زیارت؛ با تأکید بر پیاده‌روی زیارت اربعین، دوفصلنامه علمی پژوهشی دین و سیاست فرهنگی، 4 (2)، 127-148.
 • اورعی، غلامرضا صدیق، باقری، مهدیه، اورعی، شهیده صدیق (2021)، چالش‌های تصمیم‌گیری زائر ایرانی برای زیارت پیاده اربعین، نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری، 9 (1)، 107-136.
 • ایمانی خوشخو، محمدحسین، بد، مهدیه (2017)، گونه‌شناسی زائران کربلا بر اساس هدف و انگیزه از سفر مطالعة موردی: پیاده‌روی اربعین، گردشگری و توسعه، 5 (3)، 155-137.
 • بابامحمودی، فرهنگ، حیدری، شکیبا، نیا، سوگند شهابی، مهدوی، محمدرضا، یزدانی، جمشید، داوودی، لطف‌الله، بالی، الهه (2022)، بررسی سرواپیدمیولوژی هپاتیت A در زائران مازندرانی پیش از سفر به کربلای معلی در اربعین سال 1397، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 32 (208)، 94-101.
 • بد، مهدیه (2019a)، ابررویداد اربعین، جلوه‌ای از گردشگری دینی، هنر و تمدن شرق، 7 (23)، 5-14.
 • بد، مهدیه (2019b)، فهم تجربه زیسته زائران در پیاده‌روی اربعین سال 1395 (بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری ابر رویداد اربعین)، نشریه باغ نظر، 15 (68)، 39-48.
 • بروجنی، حمید ضرغام، عبدی، مرجان، محمودزاده، سید مجتبی، پور، حسین اصلی (2021)، طراحی شبکه مضامین چالش‌های توسعه گردشگری دینی در ج.ا. ایران، نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری، 9 (1)، 51-82.
 • بنی اسد، رضا (2020)، قوم‌نگاری فرهنگ پیاده‌روی اربعین حسینی علیه‌السلام: تحلیل‌ها و راهبردهای تصمیم‌گیری در نهادهای انقلاب اسلامی، دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق)، 27 (1)، 57-95.
 • بیات، قدسی، قاسمی، مرضیه (2020)، ارتباطات آئینی در فضای مجازی: بازنمایی پیاده‌روی اربعین حسینی در وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 13 (2)، 37-65.
 • پرویش، محسن (2019)، بررسی ظرفیت‌های تمدن سازی در جهان اسلام با تکیه‌بر پیاده‌روی اربعین، نشریه علم و تمدن در اسلام، 1 (2)، 30-47.
 • پورحسن، ناصر، خوشناموند، افسانه (2020)، شکل‌گیری مرز نرم در روابط ایران و عراق در دوره پساصدام، پژوهش‌های راهبردی سیاست، 9 (34)، 73-105.
 • پویافر، محمدرضا (2020)، خیر دینی به‌مثابه تجربه دینی؛ بازتعریفِ گونه‌های تجربه دینی با مطالعه در آئین پیاده‌روی اربعین، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 13 (2)، 87-115.
 • پویافر، محمدرضا (2021)، خیر ایرانی - خیرِ عراقی؛ مقایسه الگوی فعالیت‌های خیر دینی ایرانیان و عراقیان در آیین پیاده‌روی اربعین، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، 13 (52)، 39-74.
 • پویافر، محمدرضا، رضایی، مهشید (2020)، از کربلا تا گوادالوپ: مقایسۀ الگوی پیاده‌روی‌های زیارتی در دوران همه‌گیری کرونا، مجله مطالعات اجتماعی ایران، 14 (4)، 23-70.
 • تاج‌بخش، دکتر غلامرضا (2022)، آسیب‌های پیاده‌روی اربعین حسینی: بررسی جامعه‌شناختی، شیعه پژوهی، 8 (22)، 113-137.
 • تاج‌بخش، غلامرضا (2020)، پیاده‌روی اربعین و معنایابی کنش زیارت زائران جوان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 13 (2)، 145-168.
 • تاج‌بخش، غلامرضا، حسینی، محمدرضا، موسوی، انتصار (2019)، مطالعه کیفی الگوی ابراز هویت ایرانیان و عراقی‌ها در آیین پیاده‌روی اربعین، فصلنامه علمی نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، 9 (2)، 9-36.
 • تاج‌بخش، غلامرضا، عباس پور، ابراهیم (2022)، بازاندیشی در ایجاد تمدن نوین اسلامی از طریق فراترکیب پژوهش‌های پیاده‌روی اربعین، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، 5 (2)، 1-34.
 • تاج‌بخش، غلامرضا (2021)، پیاده‌روی اربعین و ابعاد تربیتی آن. نشریه بصیرت و تربیت اسلامی، 17 (54)، 41-62.
 • تلخابی، حمید، موسوی گیلانی، سیدرضی (2019)، کنش قدسی زائران در پیاده‌روی اربعین و تجلی آن در ظهور موعود، عصر آدینه، 12 (29)، 7-26.
 • تمیجانی، صدیقه رمضانی (2020)، بررسی ابعاد و اجزای ذهنی مشارکت جمعی در پیاده‌روی اربعین، نشریه دین و ارتباطات، 27 (1)، 357-384.
 • جعفری، عابدی، عابد، امیری (2019)، فراترکیب، روشی برای سنتز مطالعات کیفی، روش‌شناسی علوم انسانی، 25 (99)، 73-87.
 • جوانشیر، عباس، علوی علی‌آبادی، فاطمه سادات (2020)، پدیدارشناسی رویکرد تربیتی جامعه‌المصطفی العالمیه در پیاده‌روی اربعین حسینی، مطالعات اندیشه معاصر مسلمین، 6 (12)، 233-262.
 • جوشین، محرم کرمی، ایزانلو، حسن، پور، عابدین ثقفی، رضایی، فاطمه، قالهری، مهدی اسدی (2019)، بررسی عوامل خطر احتمالی مؤثر بر طغیان وبا در شهر قم، سال 1396، مجله اپیدمیولوژی ایران، 14 (4)، 404-409.
 • حبیبی، محسن، سوادیان، پروین، شریفی، منصور، طاهرخانی، عبدالله (2023)، بیداری اسلامی در راهپیمایی اربعین با توجه به دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، پژوهش‌های راهبردی سیاست، 11 (43)، 45-72.
 • حسینی، سید محمد، حاجی‌زاده، محسن، فیروزآبادیان، مهدی (2021)، ظرفیت زیارت اربعین (به‌عنوان یک حق اسلامی بشر) در تحقق صلح، مطالعات حقوق بشر اسلامی، 9 (2)، 275-292.
 • حمیدی، سعید (2022)، تجلی عناصر تمدن اسلامی در پیاده‌روی اربعین، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، 11 (4).
 • حیاتی، حامد، آزادخانی، پاکزاد، قنبری زاده، میلاد (2023)، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در شهرهای مذهبی مطالعه موردی (شهر مهران، مراسم اربعین)، پژوهشهای جغرافیای انسانی، 55 (2)، 213-232.
 • حیدری، نصرت اله، عزتی، یونس، فلاحی، سارا (2022)، نقش و جایگاه راهپیمایی اربعین بر قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران. فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، 12 (1).
 • درودیان، محمدجواد (2018)، منظر معنوی رویداد پیاده‌روی اربعین حسینی، منظر، 10 (45)، 56-65.
 • دغاغله، یعقوب، درویشی، مریم (2022)، بخش‌بندی و تعیین نیمرخ روانشناختی- جمعیت شناختی و رفتاری زائرین کربلا در آیین سالانه اربعین (موردمطالعه: زائرین عبوری از مرزهای هوایی و زمینی استان خوزستان)، نشریه مطالعات اجتماعی گردشگری، 10 (1)، 221-250.
 • ذکایی، محمدسعید، اسلامی، روح‌الله (2020)، بازنمایی رسانه‌‏ای مناسک زیارت اربعین در ایران؛ سال‏‌های 1392 تا 1396، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 13 (2)، 1-36.
 • رحمتی، رضا، جعفری، سیده کوثر، رحیمی روشن، حسن (2021)، تأثیر ژئوکالچر شیعه بر نظم منطقه‌ای مطالعه و جامعه موردی: راه‌پیمایی اربعین، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 10 (37)، 1-23.
 • رحمتی، رضا، رحیمی روشن، حسن، جعفری، سیده کوثر (2022)، تأثیر نهادسازی بر نظم ژئوکالچر منطقه خاورمیانه، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، 12 (43)، 97-117.
 • رضادوست، کریم، بهمنی، سجاد (2022)، واکاوی معانی ذهنی مشارکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین در مرزهای چذابه و شلمچه استان خوزستان (بر اساس روش نظریه داده‌بنیاد)، فصلنامه علمی - پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی، 14 (28)، 127-153.
 • رضادوست، کریم، شهریاری، مرضیه (2022)، بررسی پتانسیل و بسترهای مناسک زیارتی بر اساس فهم نظام معنایی مشارکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین، توسعه اجتماعی، 16 (4)، 59-94.
 • رضوانی، محمود سعیدی، غلامی، فاطمه (2023)، ارزیابی برنامه تربیتی پدیده اربعین بر پایه تجارب زیسته زائران، نشریه دین و ارتباطات، 29 (2)، 153-190.
 • رضوی‌زاده، ندا (2017)، ادراک و تجربۀ زیستۀ زائران پیادۀ ایرانی در عراق (موردمطالعه: پیاده‌روی اربعین آذر ۱۳۹۳- عراق)، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 6 (4)، 595-631.
 • رمضانی، صدیقه (2020)، گونه‌ها و ساحت‌های مشارکت جمعی در پیاده‌روی اربعین، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، 13 (2)، 117-143.
 • شراهی، اسماعیل، ذوالفقارزاده، محمد مهدی (2019)، واکاوی ادراک زائران از رفتار خادمان در اربعین: روایتی مردم‌شناختی از پدیده عظیم پیاده‌روی اربعین، دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق)، 26 (1)، 115-148.
 • شمس‌الدینی، محمد، مهتدی، محمدمهدی (2022)، پیش‌بینی میزان تقاضای زیارت اربعین زائران ایرانی با استفاده از مدل گسسته‌ی مارکوف خاکستری، آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی، 3 (3)، 143-161.
 • شهرابی فراهانی، مهدیه (2021)، ادراک معنوی انسان از ابر رویداد مذهبی اربعین، فصلنامه علمی - پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی، 13 (25)، 33-53.
 • شهریاری، معصومه، ثمنی، لیلا، جعفری ولنی، علی‌اصغر (2021)، چالش‌ها و راهکارهای حضور بانوان در پیاده‌روی اربعین، جامعه فرهنگ رسانه، 9 (37)، 11-28.
 • شوهانی، احمد، شوهانی، نادر (2023)، بررسی و تحلیل نقش مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر ابعاد امنیت مرزها (مطالعه موردی: کنگره اربعین مرز زیارتی مهران در استان ایلام )، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 5 (12)، 740-756.
 • شوهانی، نادر، شوهانی، احمد، شوهانی، سارا (2021)، سنجش و تحلیل‎ ‎میزان‎ ‎احساس‎ ‎امنیت و آسایش گردشگران مذهبی در سفر به ‏عتبات عالیات (مطالعه موردی مرز بین‌المللی مهران اربعین 96 و 97)‏، گردشگری و توسعه، 10 (1)، 143-158.
 • صولتی، حسین، مرتضوی، سیدخدایار (2021)، تبارشناسی هویت در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی (مطالعه موردی: تبارشناسی پیاده‌روی اربعین حسینی)، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 4 (3)، 2-25.
 • طاهرخانی، عبدالله، سوادیان، پروین، شریفی، منصور (2021a)، جنبش اجتماعی و قدرت نرم مسلمانان در راهپیمایی اربعین (نگاهی به اثرات سیاسی و بین‌المللی مراسم پیاده‌روی اربعین)، فصلنامه علمی مطالعات میان فرهنگی، 16 (48)، 9-30.
 • طاهرخانی، عبدالله، سوادیان، پروین، شریفی، منصور (2021b)، راهپیمائی اربعین نمادی از شکل‌گیری هویت جمعی مسلمانان، جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، 9 (18)، 139-162.
 • طباطبائی، سید محمد، رسولی، محمدرضا، عقیلی، سید وحید، مجیدی قهرودی، نسیم (2022)، قدرت نرم جبهه مقاومت: واکاوی قدرت رسانه‌ای راهپیمایی اربعین، فصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، 12 (2).
 • طباطبائی، سید محمد، رسولی، محمدرضا، عقیلی، سید وحید، مجیدی قهرودی، نسیم (2023)، ابعاد ارتباطی مناسک در جهان معاصر: فراگرد ارتباطی در راهپیمایی اربعین، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 24 (61)، 7-32.
 • عبداللهیان، حمید، طباطبایی، سید محمد (2022)، مطالعه روابط قدرت و مقاومت در جهان معاصر: مطالعه مردم نگارانه تجربه‌ی راهپیمایی اربعین 1394، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، 11 (2)، 33-67.
 • عبداله، عبدالمطلب (2022)، تجربه زیسته زائران در پیاده‌روی اربعین سال 1398 (مطالعه موردی دانشگاهیان علامه طباطبائی)، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 4 (4)، 1-34.
 • عربی، حسینعلی (2019)، پیاده‌روی اربعین حسینی؛ جایگاه و کارکردها، ماهنامه معرفت، 28 (7)، 45.
 • علیپور، هادی، احمدی، عباس، نژاد، ریباز قربانی (2019)، تحلیل مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر همگرایی شیعیان در منطقه خاورمیانه، نشریه مطالعات سیاسی جهان اسلام، 7 (28)، 67-90.
 • غفاری هشجین، زاهد، محمدمیرزائی، حسن (2021)، ابعاد و ظرفیت‌های ضد استکباری پیاده‌روی اربعین حسینی بر اساس دیدگاه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی، 10 (3)، 49-73.
 • غیاثی، هادی، برزویی، محمدرضا، نصیری، امید (2021)، واکاوی اثرهای مناسک دینی در زیست خانوادگی؛ موردمطالعه آیین پیاده‌روی زیارت اربعین حسینی، فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات، 22 (56)، 219-240.
 • فتحی، ابراهیم (2022)، بازنمایی انتظارات و خواسته‌های سیاسی - اجتماعی مشارکت‌کنندگان کشورهای مختلف در راهپیمایی اربعین، فصلنامه علمی مطالعات بیداری اسلامی، 11 (3)، 153-176.
 • فرجی، امین، ذوالفقارزاده کرمانی، محمد مهدی، باقری کاهکش، رضا (2017)، تحلیلی بر تدوین الگوی سرمایۀ اجتماعی شهری بر مبنای جریان اربعین، مجله علمی مدیریت سرمایه اجتماعی، 4 (4)، 475-499.
 • فرخی، میثم، انگوتی، زینب (2020)، دلایل حضور و مشارکت زنان ایرانی در پیاده‌روی اربعین، مطالعات راهبردی بسیج، 22 (85)، 29-58.
 • فروغی، یاسر، زاده، حسین سراج، نبوی، سید حسین (2020)، مطالعه کیفی انگیزه‌های زائران ایرانی شرکت‌کننده در آیین پیاده‌روی زیارت اربعین، نشریه دین و ارتباطات، 27 (1)، 419-450.
 • فلاحی، سارا، شاه ولی، مهدی (2020)، نشانه‌شناسی پیاده‌روی اربعین و شباهت‌های آن با حکومت مهدوی، جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام، 8 (16)، 285-310.
 • قاسمی، بهزاد (1402)، ظرفیت سنجی پیاده‌روی اربعین و تأثیر آن بر تمدن نوین اسلامی، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، 6 (2)، 25 –
 • قاسمی، محمدهادی، شراهی، اسماعیل، تقدسی، فائزه (2022)، آینده‌پژوهی مسائل اولویت‌دار اربعین حسینی و تحلیل تأثیر متقابل مسائل بر یکدیگر، فصلنامه علمی شیعه شناسی، 20 (77)، 7-34.
 • قبادی، یحیی (2022)، تأثیر تمهیدات انتظامی در امنیت مرز مهران در ایام اربعین حسینی، نشریه علوم و فنون مرزی، 11 (42)، 35-49.
 • کرمپوریان، آرزو، زواره، داود خراسانی، قمیان، زهره (2018)، تقدیرگرایی در مراسم اربعین، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، 5 (4)، 181-184.
 • کرم‌زاده، اسماعیل (2023)، نقش مردم یاری در جذب سرمایه‌های اجتماعی یگان‌های ویژه فرماندهی انتظامی، فصلنامه انتظام اجتماعی، 15 (1)، 181-212.
 • کرمی، احمد، رجبی، آزیتا، اقبالی، ناصر (2022)، سیاستگذاری توسعه منطقه‌ای با رویکرد گردشگردی مذهبی نمونه موردی شهر مرزی مهران، پژوهش‌نامه مطالعات مرزی، 10 (37)، 17-32.
 • کرمی، محمدتقی (2020)، فهم تجربه‌ی پیاده‌روی زنان ایرانی در اربعین، فصلنامه علوم اجتماعی، 27 (91)، 1-38.
 • کرمی، محمدتقی، بذرافشان، محمدمهدی (2015)، فهم عراق از دریچه تجربه زیسته زائران عراقی اربعین، فصلنامه علمی - پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی، 6 (12)، 5-25.
 • کوهساری، سید اسحاق حسینی (2014)، اربعین نگاری در فرهنگ اسلامی، مجله حدیث و اندیشه، 8 (15)، 27-58.
 • گودرزی، محسن، مبینی دهکردی، عبدالله، معظمی گودرزی، محمد (2022)، تبیین پیشران‌های کلیدی آینده روابط ایران و عراق در افق1410، آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی، 3 (1)، 11-40.
 • گیویان، عبدالله، امین، محسن (2018)، محبت و هویت در آیینه نمایش جهانی اربعین مطالعه ماهیت، کارکردها و ساختار پیاده‌روی اربعین از منظر ارتباطات آیینی، دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق)، 24 (2)، 167-194.
 • متقی، افشین، ملاحسینی اردکانی، رضا (2020)، تبیین جایگاه و نقش اربعین در ارتقای پرستیژ ژئوپلیتیکی تشیع، فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 12 (3)، 93-114.
 • محسن زاده، محمدجواد، درزبان رستمی، حسن، صفایی، داود، نجاتی حسینی، سید محمود (2022)، نقش شبکه‌های اجتماعی در باورپذیری مذهبی جوانان تهران مطالعه موردی: مراسم اربعین، دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق)، 28 (2)، 652-629.
 • محمدی، حمیدرضا، نژاد، ندیمه سلیم، احمدی، ابراهیم (2017)، بازتعریفی از ژئوپلیتیک شیعه (با تأکید بر راهپیمایی اربعین)، فصلنامه جغرافیا، 15 (52)، 103.
 • محمدی، علی، محمدی، روح‌الله، شهسواری، سوده، شعبانی، نصرالله (2022)، مراسم اربعین و تأثیر آن بر تصادف‌های جاده‌ای برون‌شهری غرب ایران، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، 10 (2)، 141-148.
 • مرادنژادی، همایون، جمشیدی، علیرضا، مهدی زاده، حسین (2020)، شناسایی فرصت‌های کسب‌وکار زنجیرة ارزش رویداد پیاده‌روی اربعین امام حسین (ع) در استان ایلام. برنامه‌ریزی فضایی، 10 (4)، 46-65.
 • معصومی، مصطفی، حسینی، سید تیمور، زاده، سعید رمضان، فتاحی، علی، زاده، رضا همتی (2021)، شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات ترافیکی پایانه برکت شهرستان مهران در ایام اربعین حسینی (ع)، مجله راهور، 10 (37)، 9-40.
 • موحد، مجید، نیک نجات، زینب، معاون، زهرا، هاشم‌پور صادقیان، مریم (2021)، بازنمایی پیاده‌روی اربعین در فضای مجازی: تحلیل نشانه‌شناسی اجتماعی عکس‌های پیاده‌روی اربعین در اینستاگرام، دین و ارتباطات (دانشگاه امام صادق/ نامه صادق)، 27 (2)، 411-445.
 • میرزازاده، فرامرز (2018)، پیامدهای سیاسی آئین پیاده‌روی اربعین، فصلنامه علمی شیعه شناسی، 16 (62)، 51-76.
 • نوراله‌زاده، فریبا، اسدی، علی (2021)، راهبرد رسانه استانی در خصوص توسعه اقتصادی استان، با تأکید بر گردشگری زیارتی در اربعین حسینی (ع)، پژوهش‌های ارتباطی، 27 (104)، 41-62.
 • واثقی بادی، محمد، بمانی طوئقی، مهدی (2018)، الگوی وحدت کارکردی ظرفیت‌های تمدنی انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر اندیشه‌های مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، مطالعات راهبردی بسیج، 21 (78)، 5-30.
 • یعقوبی، الهام، اصلی پور، حسین، میرواحدی، سید سعید (2021)، بررسی مؤلفه‌ها و فرآیند ارائه خدمات عمومی مردم‌نهاد در پیاده‌روی اربعین مبتنی بر رویکرد نگاشت علّی، مطالعات راهبردی بسیج، 24 (91)، 205-239.

 

 • Paterson, Barbara L (2001), Meta-study of qualitative health research: A practical guide to meta-analysis and meta-synthesis (Vol. 3): Sage.
 • Sandelowski, Margarete, Barroso, Julie (2006), Handbook for synthesizing qualitative research: springer publishing company.
 • Abadi, Seyyed Ruhollah Ahmadi Haji, Molakazemi, Ali, Ramezani, Ruhollah (2022), The impact of economic and demographic factors on travel demand: a case study of Arbaeen 97. Journal of Islamic Economics Studies, 14(1), 103-126. [In Persian].
 • Abadi, Mohsen Sultan, Kargar, Bahman, Sarwar, Rahim (2021), Evaluating the effectiveness of human gatherings on urban creep using remote sensing techniques. Quarterly Journal of New Perspectives in Human Geography, 13(1), 1-15. [In Persian].
 • Ahmadi Ashtiani, Farhad, Amin Naji, Mohammad Hadi (2018), A comparative study of the development of Arbaeen writing in Fariqin. Quran and Hadith Science Research, 15(2), 1-34. [In Persian].
 • Islami, Ruhollah, Zakai, Mohammad Saeed (2022), Validation in qualitative research: matching typologies of religiosity in Iran with Arbaeen discourses. Bi-Quarterly Scientific Research Journal of Religion and Cultural Policy, 8(2), 33-60. [In Persian].
 • Ismailzadeh Bavani, Hassan, Sayadani, Ali, Mustafa Nejad, Ali (2023), Investigating visual and multifaceted metaphors in Arbaeen Hosseini's Arabic posters based on Forceville's cognitive approach. Journal of the Iranian Society of Arabic Language and Etiquette, Scientific Quarterly, 18(65), 51-73. [In Persian].
 • Esfahani Khaleghi, Athena, Ghasemi, Seyyed Amir Hossein (2021), Comparing the level of spiritual intelligence and happiness of people who participated in the Arbaeen walk with people who did not participate. Islamic Studies and Psychology, 15(28), 255-272. [In Persian].
 • Aghaei, Mohammad, Jain, Zahid Ghaffari Hash (2018), Hosseini's Arbaeen walk as a social movement. Journal of Political Science, 14(1), 1-21. [In Persian].
 • Emami, Seyed Majid, Ghiathi, Hadi (2018), Civilization convergence through pilgrimage; with an emphasis on Arbaeen pilgrimage. Bi-Quarterly Scientific Research Journal of Religion and Cultural Policy, 4(2), 127-148. [In Persian].
 • Orei, Gholamreza Sediq, Bagheri, Mahdia, Orei, Shahideh Sediq. (2021). The challenges of Iranian pilgrims' decision-making for the Arbaeen pilgrimage on foot. Journal of Tourism Social Studies, 9(1), 107-136.
  [In Persian].
 • Imani Khoshkho, Mohammad Hossein, Bad, Mahdia (2017), Typology of pilgrims of Karbala based on the purpose and motivation of the trip, case study: Arbaeen walk. Tourism and Development, 5(3), 155-137. [In Persian].
 • Baba Mahmoudi, Farhang, Heydari, Shakiba, Nia, Sogand Shahabi, Mahdavi, Mohammadreza, Yazdani, Jamshid, Davoudi, Lotfollah, Bali, Elaha (2022), Seroepidemiology of hepatitis A in Mazandaran pilgrims before traveling to Karbala in Arbaeen 2017. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 32(208), 94-101. [In Persian].
 • Bad, Mahdia (2019a), The super event of Arbaeen is a manifestation of religious tourism. Eastern Art and Civilization, 7(23), 5-14. [In Persian].
 • Bad, Mahdia (2019b), Understanding the lived experience of the pilgrims during the Arbaeen walk in 2015 (the platforms and contexts of the formation of the super event of Arbaeen). Bagh Nazar Journal, 15(68), 39-48. [In Persian].
 • Borojni, Hamid Zargham, Abdi, Marjan, Mahmoudzadeh, Seyyed Mojtabi, Pour, Hossein Maral (2021), Designing the theme network of religious tourism development challenges in J.A. Iran. Journal of Tourism Social Studies, 9(1), 51-82. [In Persian].
 • Bani Asad, Reza (2020), Ethnography of Arbaeen Hosseini walking culture: analyzes and decision-making strategies in Islamic revolution institutions. Religion and Communication (Imam Sadiq University/Nameh Sadiq), 27(1), 57-95. [In Persian].
 • Bayat, Qudsi, Ghasemi, Marzieh (2020), Ritual communication in cyber space: Representation of Hosseini's Arbaeen walk on the BBC Persian website. Iranian Cultural Research Quarterly, 13(2), 37-65. [In Persian].
 • Parvish, Mohsen (2019), Investigating the capacities of civilization in the Islamic world by relying on the Arbaeen pilgrimage. Journal of Science and Civilization in Islam, 1(2), 30-47. [In Persian].
 • Pourhasan, Nasser, Khoshnamond, Afsana (2020), The formation of a soft border in Iran-Iraq relations in the post-Saddam period. Strategic Policy Research, 9(34), 73-105. [In Persian].
 • Poyafar, Mohammadreza (2020), Religious goodness as a religious experience; Redefining the types of religious experience by studying the Arbaeen walking ritual. Iranian Cultural Research Quarterly, 13(2), 115-87. [In Persian].
 • Poyafar, Mohammadreza (2021), Iranian good - Iraqi good; Comparison of the pattern of religious charity activities of Iranians and Iraqis in Arbaeen walking ritual. Scientific Research Quarterly of Culture Strategy, 13(52), 39-74. [In Persian].
 • Poyafar, Mohammadreza, Rezaei, Mahshid (2020), From Karbala to Guadalupe: comparing the pattern of pilgrimages during the Corona epidemic. Iranian Journal of Social Studies, 14(4), 23-70.
 • Taj Bakhsh, Dr. Gholamreza (2022), Walking injuries of Arbain Hosseini: a sociological study. Shia Research, 8(22), 113-137. [In Persian].
 • Taj Bakhsh, Gholamreza (2020), Arbaeen walk and understanding the meaning of pilgrimage of young pilgrims. Iranian Cultural Research Quarterly, 13(2), 145-168. [In Persian].
 • Taj Bakhsh, Gholamreza, Hosseini, Mohammad Reza, Mousavi, Intisar (2019), Qualitative study of the identity expression pattern of Iranians and Iraqis in Arbaeen walking ritual. Scientific quarterly of social theories of Muslim thinkers, 9(2), 9-36. [In Persian].
 • Taj Bakhsh, Gholamreza, Abbaspour, Ebrahim (2022), Rethinking the creation of a new Islamic civilization through meta-synthesis of Arbaeen walking researches. Quarterly Journal of Fundamental Studies of Modern Islamic Civilization, 5(2), 1-34. [In Persian].
 • Tajbakhsh, Gholamreza (2021), Arbaeen walk and its educational dimensions. Islamic Insight and Education Journal, 17(54), 41-62.
  [In Persian].
 • Talkhabi, Hamid, Mousavi Gilani, Seyedrezi (2019), The sacred action of the pilgrims during the Arbaeen walk and its manifestation in the promised appearance. Asr Adina, 12(29), 7-26. [In Persian].
 • Tamijani, Siddiqa Ramezani (2020), Examining dimensions and subjective components of collective participation in Arbaeen walk. Journal of Religion and Communication, 27(1), 357-384. [In Persian].
 • Jafari, Abedi, Abed, Amiri (2019), Meta-synthesis, a method for synthesizing qualitative studies. Humanities Methodology, 25(99), 73-87.
  [In Persian].
 • Javanshir, Abbas, Alavi Aliabadi, Fatemeh Sadat (2020), Phenomenology of educational approach of Al-Mustafa Al-Alamiya community in Arbain Hosseini walk. Contemporary Muslim Thought Studies, 6(12), 233-262.
  [In Persian].
 • Joshin, Moharram Karmi, Izanlou, Hassan, Pour, Abedin Thaghafi, Rezaei, Fatemeh, Qalhari, Mehdi Asadi (2019), Investigating possible risk factors affecting cholera outbreak in Qom, 2016. Iranian Journal of Epidemiology, 14(4), 404-409. [In Persian].
 • Habibi, Mohsen, Swadian, Parveen, Sharifi, Mansour, Taherkhani, Abdullah (2023), Islamic awakening in the Arbaeen procession according to Ayatollah Khamenei's point of view. Strategic Policy Research, 11(43), 45-72.
  [In Persian].
 • Hosseini, Seyyed Mohammad, Hajizadeh, Mohsen, Firozabadian, Mahdi (2021), The capacity of Arbaeen pilgrimage (as an Islamic human right) in realizing peace. Islamic Human Rights Studies, 9(2), 275-292. [In Persian].
 • Hamidi, Saeed (2022), Manifestation of the elements of Islamic civilization in Arbaeen walk, the soft power of the Islamic Republic of Iran. Scientific Quarterly of Soft Power Studies, 11(4). [In Persian].
 • Hayati, Hamed, Azadkhani, Pakzad, Qanbarizadeh, Milad (2023), Analysis of factors affecting the development of tourism in religious cities, a case study (Mehran city, Arbaeen ceremony). Human Geography Research, 55(2), 213-232. [In Persian].
 • Heydari, Nusrat Elah, Ezzati, Yunus, Falahi, Sara (2022), The role and position of the Arbaeen procession on the soft power of the Islamic Revolution of Iran. Scientific Quarterly Journal of Soft Power Studies, 12(1). [In Persian].
 • Drodian, Mohammad Javad (2018), The spiritual landscape of the Arbaeen Hosseini walking event. Manzar, 10(45), 56-65. [In Persian].
 • Daghaghleh, Baqub, Darvishi, Maryam (2022), Segmentation and determination of the psychological-demographic and behavioral profile of the pilgrims of Karbala during the annual ritual of Arbaeen (case study: pilgrims crossing the air and land borders of Khuzestan province). Journal of Tourism Social Studies, 10(1), 221-250. [In Persian].
 • Zakai, Mohammad Saeed, Islami, Ruhollah (2020), Media representation of Arbaeen pilgrimage rituals in Iran; 1392 to 1396. Iranian Cultural Research Quarterly, 13(2), 1-36. [In Persian].
 • Rahmati, Reza, Jafari, Sayeda Kausar, Rahimi Roshan, Hassan (2021), The effect of Shiite geoculture on the regional order of the study and the case study community: Arbaeen procession. Islamic Revolution Journal, 10(37), 1-23. [In Persian].
 • Rahmati, Reza, Rahimi Roshan, Hassan, Jafari, Sayeda Kausar (2022), The effect of institutionalization on the order of geoculture in the Middle East region. Islamic Revolution Research Journal, 12(43), 117-97. [In Persian].
 • Rezadoost, Karim, Bahmani, Sajjad (2022), Analyzing the subjective meanings of the participants in the Arbaeen walk in the borders of Chazaba and Shalamcheh of Khuzestan province (based on the data base theory method). Scientific and Research Quarterly of Islam and Social Sciences, 14(28), 127-153. [In Persian].
 • Rezadoost, Karim, Shahriari, Marzieh (2022), Investigating the potential and foundations of pilgrimage rituals based on the understanding of the semantic system of the participants in the Arbaeen pilgrimage. Social Development, 16(4), 59-94. [In Persian].
 • Rizvani, Mahmoud Saeedi, Gholami, Fatemeh (2023), Evaluation of the education program of the Arbaeen event based on the lived experiences of the pilgrims. Journal of Religion and Communication, 29(2), 153-190.
  [In Persian].
 • Razavizadeh, Neda (2017), Perception and lived experience of Iranian pedestrian pilgrims in Iraq (case study: Arbaeen walk, Azar 2013-Iraq). Social Studies and Research in Iran, 6(4), 595-631. [In Persian].
 • Ramezani, Siddiqa (2020), Types and areas of collective participation in the Arbaeen walk. Iranian Cultural Research Quarterly, 13(2), 117-143.
  [In Persian].
 • Shrahi, Ismail, Zulfiqarzadeh, Mohammad Mehdi (2019), Analyzing pilgrims' perception of servants' behavior in Arbaeen: an anthropological account of the great phenomenon of Arbaeen walking. Religion and Communication (Imam Sadiq University/Nameh Sadiq), 26(1), 115-148. [In Persian].
 • Shams al-Dini, Mohammad, Mehtadi, Mohammad Mehdi (2022), Forecasting the amount of demand for Arba'in pilgrimage by Iranian pilgrims using discrete gray Markov model. Islamic Revolution Future Studies, 3(3), 143-161. [In Persian].
 • Shahrabi Farahani, Mahdia (2021), Human's spiritual perception of the super religious event of Arbaeen. Scientific and Research Quarterly of Islam and Social Sciences, 13(25), 33-53. [In Persian].
 • Shahriari, Masoumeh, Samani, Leila, Jafari Volni, Ali Asghar (2021), Challenges and solutions for the presence of women in the Arbaeen walk. Media Culture Society, 9(37), 11-28. [In Persian].
 • Shohani, Ahmed, Shohani, Nader (2023), Investigating and analyzing the role of social capital components on the dimensions of border security (case study: Arbaeen Congress of Mehran Pilgrimage Border in Ilam Province). Iranian Political Sociology Monthly, 5(12), 740-756. [In Persian].
 • Shohani, Nader, Shohani, Ahmed, Shohani, Sara (2021), Measuring and analyzing the level of feeling of security and comfort of religious tourists when traveling to the thresholds of high places (case study of the international border of Mehran Arbaeen 96 and 97). Tourism and Development, 10(1), 143-158. [In Persian].
 • Solati, Hossein, Mortazavi, Seyyed Khodayar (2021), Genealogy of Identity in Iran after the Islamic Revolution (Case Study: Genealogy of Hosseini's Arbaeen Walk). Iranian Political Sociology Monthly, 4(3), 2-25. [In Persian].
 • Taherkhani, Abdullah, Swadian, Parveen, Sharifi, Mansour (2021a), Social movement and soft power of Muslims in the Arbaeen procession (a look at the political and international effects of the Arbaeen procession). Scientific Quarterly of Intercultural Studies, 16(48), 9-30. [In Persian].
 • Taherkhani, Abdullah, Swadian, Parveen, Sharifi, Mansour (2021b), The Arbaeen procession is a symbol of the formation of the collective identity of Muslims. Political Sociology of the Islamic World, 9(18), 139-162. [In Persian].
 • Tabatabai, Sayyed Mohammad, Rasouli, Mohammad Reza, Aghili, Sayyed Vahid, Majidi Kahrodi, Nasim (2022), The soft power of the resistance front: analyzing the media power of the Arbaeen march. Scientific Quarterly Journal of Soft Power Studies, 12(2). [In Persian].
 • Tabatabai, Sayyed Mohammad, Rasouli, Mohammad Reza, Aghili, Sayyed Vahid, Majidi Kahrodi, Nasim (2023), Communication dimensions of rituals in the contemporary world: communication process in the Arbaeen procession. Quarterly Journal of Culture-Communication Studies, 24(61), 7-32. [In Persian].
 • Abdullahiyan, Hamid, Tabatabai, Seyyed Mohammad (2022), The study of power and resistance relations in the contemporary world: an ethnographic study of the experience of the Arbaeen procession in 2014. Iranian Anthropological Research, 11(2), 33-67. [In Persian].
 • Abdullah, Abdul Mutalib (2022), The lived experience of pilgrims during the Arbaeen pilgrimage in 2018 (a case study of Allameh Tabatabai academicians). Iranian Political Sociology Monthly, 4(4), 1-34. [In Persian].
 • Arabic, Hossein Ali (2019), Arbaeen Hosseini walk; Position and functions. Marafet Monthly, 28(7), 45-45. [In Persian].
 • Alipour, Hadi, Ahmadi, Abbas, Nejad, Ribaz Ghorbani (2019), Analysis of geopolitical components affecting the convergence of Shiites in the Middle East region. Journal of Islamic World Political Studies, 7(28), 67-90.
  [In Persian].
 • Ghafari Hashjin, Zahid, Mohammad Mirzaei, Hassan (2021), Dimensions and anti-arrogance capacities of Hosseini's Arbaeen walk based on the views of the Supreme Leader (Madazla Al-Ali). Scientific Quarterly of Islamic Awakening Studies, 10(3), 49-73. [In Persian].
 • Ghiyashi, Hadi, Barzoui, Mohammad Reza, Nasiri, Omid (2021), Analyzing the effects of religious rituals in family life; The study of the walking ritual of the Hosseini Arbaeen pilgrimage. Quarterly Journal of Culture-Communication Studies, 22(56), 219-240. [In Persian].
 • Fathi, Ibrahim (2022), Representing the expectations and political-social demands of the participants of different countries in the Arbaeen procession. Scientific Quarterly Journal of Islamic Awakening Studies, 11(3), 153-176. [In Persian].
 • Faraji, Amin, Zulfiqarzadeh Kermani, Mohammad Mehdi, Bagheri Kahkesh, Reza (2017), An analysis on the compilation of urban social capital model based on Arbaeen flow. Scientific Journal "Social Capital Management", 4(4), 475-499. [In Persian].
 • Farrokhi, Maitham, Enguti, Zainab (2020), The reasons for the presence and participation of Iranian women in the Arbaeen walk. Basij strategic studies, 22(85), 29-58. [In Persian].
 • Foroughi, Yaser, Zadeh, Hossein Siraj, Nabavi, Seyed Hossein. (2020). Qualitative study of motivations of Iranian pilgrims participating in Arbaeen Pilgrimage walking ritual. Journal of Religion and Communication, 27(1), 419-450. [In Persian].
 • Falahi, Sara, Shah Wali, Mehdi (2020), The semiotics of the Arbaeen walk and its similarities with Mahdavi rule. Political Sociology of the Islamic World, 8(16), 285-310. [In Persian].
 • Ghasemi, Behzad (1402), Capacity measurement of Arbaeen walk and its effect on modern Islamic civilization. Quarterly Journal of Fundamental Studies of Modern Islamic Civilization. 6(2), 25-50.
 • Ghasemi, Mohammad Hadi, Sherahi, Ismail, Taghdasi, Faezeh (2022), Future research of priority issues of Arbain Hosseini and analysis of the mutual influence of issues on each other. Scientific Quarterly of Shia Studies, 20(77), 7-34. [In Persian].
 • Ghobadi, Yahya. (2022). The effect of police measures on the security of Mehran border during Arbaeen Hosseini days. Frontier Science and Technology Journal, 11(42), 35-49. [In Persian].
 • Karampourian, Arezo, Zavareh, Daud Khorasani, Qomian, Zahra (2018), Fateism in the Arbaeen ceremony. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention, 5(4), 181-184. [In Persian].
 • Karamzadeh, Ismail (2023), The role of people helping in attracting social funds of special police command units. Social Order Quarterly, 15(1), 181-212. [In Persian].
 • Karmi, Ahmad, Rajabi, Azita, Iqbali, Naser (2022), Regional development policy with the approach of religious tourism, a case study of the border city of Mehran. Journal of Border Studies, 10(37), 17-32. [In Persian].
 • Kerami, Mohammad Taghi (2020), Understanding the experience of Iranian women walking in Arbaeen. Social Science Quarterly, 27(91), 1-38.
  [In Persian].
 • Kerami, Mohammad Taghi, Bazarafshan, Mohammad Mahdi (2015), Understanding Iraq through the lens of the lived experience of Iraqi Arbaeen pilgrims. Scientific-Research Quarterly of Islam and Social Sciences, 6(12), 5-25. [In Persian].
 • Kohsari, Seyyed Ishaq Hosseini (2014), Arbaeen writing in Islamic culture. Journal of Hadith and Thought, 8(15), 27-58. [In Persian].
 • Guderzi, Mohsen, Mobini Dehkordi, Abdullah, Moazzami Guderzi, Mohammad (2022), Explaining the key drivers of the future of Iran-Iraq relations in the horizon of 1410. Islamic Revolution Future Studies, 3(1), 11-40. [In Persian].
 • Givian, Abdullah, Amin, Mohsen (2018), Love and identity in the mirror of the Arbaeen world show, studying the nature, functions and structure of the Arbaeen walk from the perspective of ritual communication. Religion and Communication (Imam Sadiq University/Nameh Sadiq), 24(2), 167-194.
  [In Persian].
 • Motaghi, Afshin, Mollahosseini Ardakani, Reza (2020), Explaining the position and role of Arbaeen in promoting the geopolitical prestige of Shiism. Scientific and research quarterly of new attitudes in human geography, 12(3), 93-114. [In Persian].
 • Mohsenzadeh, Mohammad Javad, Darzban Rostami, Hassan, Safaei, Daoud, Nejati Hosseini, Seyed Mahmoud (2022), The role of social networks in the religious credibility of Tehran's youth, a case study: Arbaeen ceremony. Religion and Communication (Imam Sadiq University/Nameh Sadiq), 28(2), 652-629. [In Persian].
 • Mohammadi, Hamidreza, Nejad, Nadima Salim, Ahmadi, Ibrahim. (2017). Redefining Shiite geopolitics (with emphasis on the Arbaeen procession). Geography Quarterly, 15(52), 103-1. [In Persian].
 • Mohammadi, Ali, Mohammadi, Ruhollah, Shahsawari, Sodeh, Shabani, Nasrallah (2022), Arbaeen ceremony and its effect on suburban road accidents in western Iran. Journal of Safety Promotion and Injury Prevention, 10(2), 141-148. [In Persian].
 • Moradanjadi, Homayun, Jamshidi, Alireza, Mehdizadeh, Hossein (2020), Identifying the business opportunities of the value chain of the Arbaeen walking event of Imam Hossein (AS) in Ilam province. Spatial Planning, 10(4), 46-65. [In Persian].
 • Masoumi, Mustafa, Hosseini, Seyed Taimur, Zadeh, Saeed Ramadan, Fatahi, Ali, Zadeh, Reza Hemti (2021), Identifying and prioritizing the traffic problems of Barkat terminal in Mehran city during Arbaeen Hosseini days. Rahor Journal, 10(37), 9-40. [In Persian].
 • Mohed, Majid, Nik Najat, Zainab, Zahra, Hashempour Sadeghian, Maryam (2021),Representation of Arbaeen walk in cyberspace: social semiotic analysis of Arbaeen walk photos on Instagram. Religion and Communication (Imam Sadiq University/Nameh Sadiq), 27(2), 411-445. [In Persian].
 • Mirzazadeh, Faramarz (2018), Political consequences of Arbaeen walking ritual. Scientific Quarterly of Shia Studies, 16(62), 51-76. [In Persian].
 • Nouralehzadeh, Fariba, Asadi, Ali (2021), The strategy of the provincial media regarding the economic development of the province, with an emphasis on pilgrimage tourism in Arbaeen Hosseini (AS). Communication Research, 27(104), 41-62. [In Persian].
 • Vathghi Badi, Mohammad, Bamani Tueqi, Mehdi (2018), The model of functional unity of the civilizational capacities of the Islamic Revolution of Iran with an emphasis on the thoughts of the supreme leader Madzaleh al-Ali. Basij strategic studies, 21(78), 5-30. [In Persian].
 • Yaqoubi, Elham, Realpour, Hossein, Mirvahedi, Seyed Saeed (2021), Investigating the components and the process of providing public services of public organizations in the Arbaeen walk based on the causal mapping approach. Basij strategic studies, 24(91), 205-239. [In Persian].