تربیت سیاسی و تبیین نقش آن در تمدن‎سازی نوین اسلامی: بسترها و موانع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تمدن‎سازی نوین اسلامی دغدغه و خواسته‎ای است که آیت‎الله خامنه‎ای از آن به‌عنوان آخرین مرحله از فرآیند تکاملی جامعه اسلامی یاد کرده است. اما رسیدن به این سطح از تکامل، نیازمند مقدماتی است که این مقاله در صدد تحلیل آن می‎باشد. مطالعات موجود در این زمینه گرچه بر وجه کلی تربیت سیاسی پرداخته‎اند؛ اما مقاله‌ی حاضر اصلی‎ترین مقدمه آن را در انسان‎سازی و تربیت اجتماعی و سیاسی افراد جامعه می‎داند. این تحقیق داده‎های لازم را از منابع معتبر گردآوری کرده و با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی و تبیین امکان تمدن‎سازی نوین اسلامی با اولویت تربیت سیاسی در قالب مراحل نمادی، توصیفی، استدلالی، نظریه‎پردازی و نهادسازی پرداخته و با طرح بسترها و موانع آن به این نتیجه رسیده است که این امر محقق نخواهد شد مگر این‎که نه‌تنها مصادیق عینی (نمادها و نهادهای) از قبل موجود بومی و بلکه موارد عاریتی آن در چهارچوب ذهنیت و دانش بومی، اما متناسب با اقتضاءهای جدید و جهانی‎شده، مورد توصیف، تبیین مستدل و نظریه‎پردازی مجدد قرار گیرد تا نهادهایی جدید با کارکردهای متناسب با جامعه اسلامی و ایرانی تولید یا بازتولید شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Civility and it Role on Making New Islamic Civilization: Backgrounds and Obstacles

نویسنده [English]

 • Faramarz Mirzazadeh Ahmadbeyglou
Assistant Professor of Political Science, South of Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Making a new Islamic civilization Is a wanted and claimed that supreme leader delineates it as end process of Islamic society evolution. But reaching that level of evolution needs introductions that this article wants to explain it. Then the main purpose of this article is explaining the base of new Islamic civilization by frame of epidemic of political training among the people of society that need to preparation the intellectual and experimental bases for making civilization. For this aim, we need to explain the backgrounds of cultural, historical and religious values and obstacles that origin from internal mentality and external problems.
Methodology: This research by method of descriptive-analytic and by prioritizing the political training on the frame of phases of symbolic, descriptive, deductive, theorizing and institutionalizing has been studied and explained it's backgrounds and obstacles. For do so, we are gathered data from main and reliable resource then analyzed them to explain the hypothesis that: the main instrument of making the new Islamic civilization is political training that will be obtain by descripting and deducting the Islamic symbols, theorizing and institutionalizing by relying those descript and deduct.
Findings: This article shows that the main direction to reach on making new Islamic civilization is building society by relying on comprehensive political training among people and must be go through this process:

To recognize the Islamic symbols that have been flowed in Shi'ite society. These symbols are the base of intellectual and practical actions between Iranians.
To descript those symbols and repeat them among people to become part of belief them. Description the what exist is the main step to recognizing our identity and bases

of Islamic and historical values. Descript is explain the symbols, all what are there, necessities, and even criticize the available conditions.

To deduct on scientific basis is the step more than descript. In this phase, university professors and scholars of Hawzah must be get involved in providing the introductions of political training and making the new civilization.
Theorizing; the most important step that will be after the preparation the people and pundits. Theorizing by giving meaning to the world make it understandable and optimal to the people.
Institutionalizing is the end and most important step in making new civilization. Institutionalizing by relying on previous step can be informal/subjective or formal/objective. It also can be based on exist conditions that origin from internal or external matters.

These processes have the backgrounds that origin from internal culture, history and religious believes; main of them is background of Iranian and Islamic civilized history. But it has been encounters with external problems that shown on the face of western fixed civilization. This civilization by relying on individualism, utilitarianism and profiteering is besieging the mental of Iranians and give direct of them practice.
Conclusion: In the view of this article, civilization is a credit and abstract matter that request of it is will of elites, leaders and rulers. Then, making civilization is relying on making the society that people moody by political training. Political training is necessary equip with introduction of intellectual, historical, cultural and environmental conditions. If society of Iran is to want to founding the new civilization must attention on political training by descripting and deducting on Islamic/Shi'ism symbols, populating them and ancient Iran symbols that are accordant with Islamic teaching, to theorizing on what are in Iran society, findings of Iranian scholars, and acquisition the modern and western conceptions and factors, then must found informal and formal institutions that accord with new Islamic civilization. Eventually, this matter has not been realized except not only it's pre-existing visual evidence (symbols and institutions) but also what borrowed cases in the frame of native subjectivity and knowledge, but accordance with new circumstance and area of globalization, be descriptive, explain and theorized so that be produce or reproduce new institutions with Islamic proportional functions.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • New Islamic Civilization
 • Political training
 • Backgrounds
 • Obstacles
 • Visual Cases and Concrete examples
 • ارسطو (1385)، اخلاق نیکوماخوسی، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو.
 • اسپریگنز، توماس (1370)، فهم نظریههای سیاسی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران، آگه.
 • استوار، مجید (1391)، «نقش نمادی شیعه در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره 4، صص 23-39.
 • اسمیت، فیلیپ جی (1378)، فلسفه آموزش‌وپرورش، ترجمه سعید بهشتی، مشهد، شرکت به‎نشر.
 • امینی‎زرین، علیرضا (1399)، تعلیم و تربیت سیاسی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
 • برزگر، ابراهیم و تنهایی، علیرضا (1397)، «نمادهای معنابخش در جمهوری اسلامی با استفاده از رهیافت گیرتز و تأکید بر عاشورا»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 42، صص 147-166.
 • برزگر، رقیه؛ کریمی، محمدحسن؛ ردارنیا، خلیل‎الله؛ و مزیدی، محمد (1398)، «تربیت سیاسی: اهداف، سازوکارها و بایسته‎های روشی»، فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی، دوره 10، شماره 3، صص 10-31.
 • پهلوی، محمدرضا (2536)، به‌سوی تمدن بزرگ، تهران، کتابخانه پهلوی.
 • توین‎بی، آرنولد (1376)، بررسی تاریخ تمدن، ترجمه محمدحسین آریا، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 • جمشیدی، محمدحسین و سبزی، داود (1394)، «نظریه‎پردازی؛ گامی مهم در بومی‎سازی علوم انسانی»، فصلنامه مهندسی فرهنگی، سال نهم، شماره 82، صص 126-149.
 • خامنه‎ای، سیدعلی (1398)، آشنایی با نهجالبلاغه، گردآوری و تدوین‌کنندگان منصوره‎السادات خاتمی و دیگران، قم، دفتر نشر معارف.
 • امام خمینی، روح‎الله (1378)، صحیفه نور، جلد 14، تهران، مؤسسه نشر آثار امام خمینی (ره).
 • راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین‎بن‎محمدبن‎فضل (1404ق)، المفردات، قم، نشر کتاب.
 • رشتیانی، گودرز (1394)، رهآورد مینورسکی، تهران، هرمس.
 • روسو، ژان‎ژاک (1341)، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک‎زاده، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی چهر.
 • ساسان، جعفر (1386)، «نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی»، مجموعه سخنرانی‎ها و مقالات برگزیده پنجمین همایش بین‎المللی هفته جهانی گرامیداشت مساجد، قم، انتشارات ثقلین.
 • سمیعیانی محمد و حاجی‎محمدجواد خشکه، حمیدرضا (1394)، «تبیین فرصت‎ها، چالش‎ها و کارکردهای فضای مجازی در ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی»، فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، سال دوازدهم، شماره 35، صص 123-145.
 • سیف، علی‎اکبر (1385)، روانشناسی پرورشی، تهران، آگاه.
 • شاهرودی، سیدمحمود (1426ق)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت (ع)، قم، مؤسسه دائره‌المعارف.
 • طباطبایی، سیدمحمدحسین (1403ق)، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد 4، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
 • عالم، عبدالرحمن (1375)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی.
 • عبدالملکی، حسین؛ سلیمانی‎ساسانی، مجید؛ و نادری، احمد (1393)، «واکاوی نگاه به نهاد مسجد در سیاست‎های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه راهبرد اجتماعی و فرهنگی، سال سوم، شماره 11، صص 7-34.
 • عبداله‎نسب، محمدرضا؛ و کیخا، نجمه (1399)، «تربیت سیاسی در اندیشه آیت‎الله خامنه‎ای، بر اساس نظریه فطرت»، پژوهشهای سیاست اسلامی، سال هشتم، شماره 17، صص 107-130.
 • فارابی، ابونصر محمد (1384)، تحصیلالسعاده، در سعادت در نگاه فارابی، ترجمه جابری مقدم، قم، دارالهدی.
 • فارسیان، محمدرضا؛ و پورمنوچهری، سیدعلی (1398)، «اهمیت و ضرورت تربیت سیاسی در مکتب اجتهادی امام خمینی (ره)»، جستارهای سیاسی معاصر، سال دهم، شماره 4، صص 45-67.
 • فاطمی‌راد، محمدحسن؛ نجاتی‎اردکانی، علی؛ بنی‎حسن، محمد؛ و جان‎بزرگی، صدیقه (1395)، تربیت سیاسی، تهران، نشر وانیا.
 • کاظمی، سیدآصف (1397)، «چشم‎انداز تمدن نوین اسلامی»، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، شماره 2، صص 25-47.
 • کریمی، عزیزه؛ غفاری‎هشجین، زاهد و بهرامی، مهدی (1394)، «کارکردهای نهاد مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی»، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 43، صص 101-120.
 • کیانی، امران و سمیعی‎اصفهانی (1396)، «بررسی نقش و کارکرد نمادهای مناسکی در همبستگی ملی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه رهیافتهای انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 41، صص 51-70.
 • گیرو، پی‎یر (1392)، نشانهشناسی، ترجمه محمد نبوی، تهران، آگه.
 • محبی‎راد، محمد؛ مرادیان، مهدی؛ و شیبانی، بهاره (1395)، مهارتهای معلمان در تربیت سیاسی، تهران، نشر چشم‎انداز.
 • محسنی، محمدجواد (1391)، «جستاری در نظریه و روش تحلیل گفتمان فرکلاف»، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، سال سوم، شماره 3.
 • محسنیان‎راد، مهدی (1385)، ارتباطشناسی، چاپ هفتم، تهران، سروش.
 • مطهری، مرتضی (1388)، جامعه و تاریخ، چاپ 22، تهران، صدرا.
 • میرزازاده، فرامرز (1397)، «پیامدهای سیاسی آئین پیاده‎روی اربعین»، فصلنامه شیعهشناسی، سال شانزدهم، شماره 62، صص 51-76.
 • میرزازاده، فرامرز (1401)، «تطور هویتی و شکل‎گیری انقلاب اسلامی»، فصلنامه گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 3، صص 1-21.
 • میرزازاده، فرامرز (1400)، «تمدن‌سازی نوین اسلامی: چالش‎ها، موانع، و راهکارها (با اتکا بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری)»، ارائه‌شده در اولین همایش ملی علوم انسانی و حکمت اسلامی، 18 آبان ماه.
 • وگان، جفری (1395)، تربیت سیاسی در اندیشه هابز، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی.
 • واسعی، سیدعلیرضا (1399)، «تأملی در خصوص مراحل تمدن اسلامی؛ رهیافتی برای تمدن نوین»، دوفصلنامه مطالعات بنیادین نوین اسلامی، دوره 3، شماره 1، صص 155-178.
 • یوسف‎زده‎چوسری، محمدرضا؛ و شاه‎مرادی، مرتضی (1398)، «ارائه مدل برنامه درسی تربیت سیاسی بر اساس مباحث تربیت اجتماعی – سیاسی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش برای دانش‎آموزان دوره متوسط اول»، فصلنامه کاربرد تعلیم و تربیت اسلامی، سال پنجم، شماره 1، صص 173-206.
 • هانتینگتون، ساموئل (1375)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.
 • هی‎وود، اندرو (1382)، مقدمه نظریههای سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس.
 • بیانات مقام معظم رهبری، قابل‌دسترس در سایت: Khamenei.ir
 • Connolly, William (2005), Pluralism, Durham and London, Duke University Press.
 • Lane, J. and Ersson, S. (2000), “The New Institutional Politics”, Theory and Society, Vol. 29, No. 4, August.
 • McDaniel, Tim (1991), Autocracy, Modernization and Revolution in Russia and Iran, Princeton NJ, Princeton University Press.
 • Paxton, Marie (2020), Agonistic Democracy, London & New York, Routledge.
 • Toulmin, Stephan (2012), The Use of Argument, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Aristotle (2007), Nicomachean Ethics, translated by Mohammad Hasan Lotfi, Tehran, new design. [In Persian].
 • Spragens, Thomas (1992), Understanding Political Theories, translated by Farhang Rajaei, Tehran, Agah. [In Persian].
 • Ostovar, Majid (2012), "Shia's symbolic role in the victory of the Islamic Revolution of Iran", Politics, 42 (4): 23-39. [In Persian].
 • Smith, P. G. (1961). Philosophy of Education Introductory Studies., translated by Saeed Beheshti, Mashhad, Behneshar Company. [In Persian].
 • Aminizarin, Alireza (2019), political education, Tehran, Imam Sadaq University. [In Persian].
 • Barzegar, Ebrahim and Taneh, Alireza (2017), "Meaning making symbols in the Islamic Republic: using Geertz's approach and emphasis on Ashura", Islamic Revolution, year 12, number 42, pp. 147-166. [In Persian].
 • Barzegar, Ruqiya; Karimi, Mohammad Hassan; Sardarnia, Khalilullah; and Mosheshi, Mohammad (2018), "Political Education: Objectives, Mechanisms and Methodological Requirements". Political and International Approaches, Volume 10, Number 3, pp. 10-31. [In Persian].
 • Pahlavi, Mohammad Reza (2536), Towards a Great Civilization, Tehran, Pahlavi Library. [In Persian].
 • Toynbee, Arnold (1998), A Study of History, translated by Mohammad Hossein Aria, Tehran, Amir Kabir Publishing House. [In Persian].
 • Jamshidi, Mohammad Hossein and Sabzi, Davood (2014), "Theorizing; An important step in the localization of humanities", Cultural Engineering, 9th year, No. 82, pp. 126-149. [In Persian].
 • Khamenei, Seyyed Ali (2018), An introduction to Nahj al-Balagha, compiled and edited by Mansourah Al-Sadat Khatami and others, Qom, Maarif Publishing House. [In Persian].
 • Khomeini, Ruhollah (2000), Sahifah Noor, volume 14, Tehran, Imam Khomeini Publishing Institute. [In Persian].
 • Ragheb Esfahani, Abulqasem Hossein bin Muhammad bin Fazl (1984), Al-Mufardat, Qom, publishing the book. [In Persian].
 • Rashtiani, Goders (2014), Minorski's achievements, Tehran, Hermes.
  [In Persian].
 • Rousseau, Jean-Jacques (1963), social contract, translated by Gholamhossein Zirakzadeh, 4th edition, Tehran, Chehar Company.
  [In Persian].
 • Sasan, Jafar (2008), "The Role of Mosques in the Succession of the Islamic Revolution", a collection of selected speeches and articles of the 5th international conference of the World Mosques Remembrance Week, Qom, Saghalin Publications. [In Persian].
 • Samiiani Mohammad and Haji Mohammad Javad Khokheh, Hamidreza (2014), "Explaining the opportunities, challenges and functions of virtual space in the field of political and social education", Islamic Insight and Education Quarterly, 12th year, number 35, pp. 123- 145. [In Persian].
 • Seif, Ali Akbar (2006), Educational Psychology, Tehran, Aghaz.
  [In Persian].
 • Shahroudi, Seyyed Mahmoud (2005), Fiqh culture according to the religion of Ahl al-Bayt (AS), Qom, Encyclopedia Institute. [In Persian].
 • Tabatabaei, Seyyed Mohammad Hossein (1983), Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an, Vol. 4, Beirut, Al-Alami Institute for Publications. [In Persian].
 • Alam, Abdurrahman (1997), Foundations of Political Science, Tehran, Ni. [In Persian].
 • Abdul Maliki, Hossein; Soleimani Sasani, Majid; and Naderi, Ahmad (2013), "Analysis of the view of the mosque institution in the cultural policies of the Islamic Republic of Iran", Social and Cultural Strategy Quarterly, third year, number 11, pp. 7-34. [In Persian].
 • Abdul Hanesab, Mohammad Reza; and Kikha, Najmeh (2019), "Political Education in the Thought of Ayatollah Khamenei, Based on the Theory of Nature", Islamic Politics Research, 8 (17): 107-130. [In Persian].
 • Farabi, Abu Nasr Mohammad (2006), Tahsil al-Saadah, Bliss the eyes of Farabi, translated by Jabri Moghadam, Qom, Darul Hodi. [In Persian].
 • Farsian, Mohammad Reza; and Pourmanochehri, Seyed Ali (2018), "The Importance and Necessity of Political Education in Imam Khomeini's Ijtihad School", Contemporary Political Essays, 10(4): 45-67. [In Persian].
 • Fatemirad, Mohammad Hassan; Nejati Ardakani, Ali; Bani Hasan, Mohammad; and Jan-Bozouri, Siddiqa (2015), Political Education, Tehran, Vania Publishing House. [In Persian].
 • Kazemi, Seyyed Assef (2017), "Perspectives of Modern Islamic Civilization", Fundamental Studies of Modern Islamic Civilization. 1 (2): 25-47. [In Persian].
 • Karimi, Azizeh; Ghaffari-Hashjin, Zahid and Bahrami, Mehdi (2014), "Functions of authority institutions from the constitutional revolution to the Islamic revolution", Islamic Revolution Studies, 12(43): 101-120.
  [In Persian].
 • Kiyani, Emran and Samiei Esfahani, Alireza (2016), " The role and function of ritual symbols in national solidarity in the Islamic Republic of Iran", Islamic Revolution Approaches, 11 (41): 51-70. [In Persian].
 • Girouard, Pierre (2012), Semiotics, translated by Mohammad Naboi, Tehran, Ageh.
 • Mohibi-e-rad, Mohammad; Moradian, Mehdi; and Shibani, Bahare (2015), Teachers' skills in political teaching, Tehran, Chashmandaz Publishing House. [In Persian].
 • Mohseni, Mohammad Javad (2013), "An inquiry into the theory and method of Farklaf's discourse analysis", Sociocultural Knowledge, third year, number 3. [In Persian].
 • Mohsenian-Rad, Mehdi (2005), Communication, 7th edition, Tehran, Soroush. [In Persian].
 • Motahari, Morteza (2010), Society and History, 22nd edition, Tehran, Sadra. [In Persian].
 • Mirzazadeh, Faramarz (2018), "Political Consequences of Arbaeen Walking Ritual", Shia 16 (62): 51-76. [In Persian].
 • Mirzazadeh, Faramarz (2020), "Identity development and the formation of the Islamic Revolution", Islamic Revolution Political Discourse, 1(3): 1-21. [In Persian].
 • Mirzazadeh, Faramarz (2021), "Modern Islamic Civilization: Challenges, Obstacles, and Solutions (based on the views of the Supreme Leader)", presented at the first national conference of humanities and Islamic wisdom, November 18. [In Persian].
 • Vaughan, G. M. (2007). Behemoth teaches Leviathan: Thomas Hobbes on political education. Lexington Books., translated by Hossein Bashirieh, Tehran, Nei. [In Persian].
 • Vasei, Seyyed Alireza (2019), "A Reflection on the Stages of Islamic Civilization; An approach for a new civilization", modern fundamental Islamic studies, 3(1): 155-178. [In Persian].
 • Yusef Zade Chowsari, Mohammad Reza; and Shah Moradi, Murteza (2018), "Developing A Political Education Curriculum Model Based on the Social-Political Education Domain of Fundamental Reform Document of Education For Iranian Junior High School Students", Islamic Education Application. 5 (1): 173-206. [In Persian].
 • Huntington, S. (1991). Political order in societies undergoing change, translated by Mohsen Thalasi. Tehran: Scientific Publication. [In Persian].
 • Haywood, Andrew (2012), Introduction to Political Theories, translated by Abdur Rahman Alam, Tehran, Qomes. [In Persian].
 • The announcement of the Supreme Leader, on different dates, source: www.Khamenei.ir