کلیدواژه‌ها = فقه
تحلیل مؤلفه‌ها و مصادیق فقه تمدن‌ساز در منظومه فکری آیت الله خامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17763.1246

علی محمدیان؛ مرتضی کشاورزی ولدانی


ظرفیت‌ها و چالش‌های فقه معاصر برای تحقق تمدن نوین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.16854.1200

سعید خدادادی؛ ابراهیم مومنی؛ علی صالحی؛ منوچهر خدارحمی