کلیدواژه‌ها = اخلاق
الگوی رفتار سیاسی اجتماعی شهید رجایی به مثابه کارگزار تراز دولت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17716.1239

شهره پیرانی؛ عفیفه عابدی


نظریه تمدنی ابن مسکویه

دوره 2، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 293-310

10.22070/nic.2019.914

رمضان محمدی؛ محمدباقر خزائیلی