کلیدواژه‌ها = تمدن نوین اسلامی
تعداد مقالات: 37
1. فناوری‌های نوظهور و تأثیر آنها بر تمدن نوین اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-40

10.22070/nic.2021.14021.1104

حاکم قاسمی؛ سودابه نصیرلو


4. بررسی تطبیقی تصاویر تمدنی آیندهِ کشورهای پیشتاز دلالت‏ها، درس‏ها و آموزه‏ها برای تمدن نوین اسلامی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 97-144

10.22070/nic.2021.14052.1082

محمدرضا کریمی قهرودی؛ علی اصغر جعفری؛ علیرضا کیقبادی


5. وظایف تمدنی حکومت در قبال کم‌توانان جسمی و ذهنی از منظر آیات و روایات

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 171-196

10.22070/nic.2021.14427.1096

ابوالفضل تیموری؛ رسول محمدجعفری


7. فرایند ترمیمی پدیده های اجتماعی در مهندسی تمدن نوین اسلامی (ارائه یک نمونه: پدیده اشتغال زنان)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-68

10.22070/nic.2021.13750.1051

حمیدرضا حاجی بابایی؛ زهرا رضازاده عسکری؛ فایزه عظیم زاده اردبیلی؛ مهتاب عیدی


8. آینده پژوهی وقف های جدید در تمدن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 69-96

10.22070/nic.2021.13991.1076

زهرا پورشعبانیان


11. نظریه جغرافیایی تمدن و امکان ظهور تمدّن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 259-288

10.22070/nic.2021.14096.1084

سید رضا حسینی؛ علی پاشا غفّاری؛ امیر اعتمادی بزرگ


12. سرمایه های اجتماعی تمدن ساز در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 323-348

10.22070/nic.2021.13943.1067

هادی ابراهیمی کیاپی؛ غلامرضا جمشیدیها


14. چالش های تمدنی پیش روی انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-28

10.22070/nic.2021.5615.1032

حسن بشیر؛ هادی غیاثی


15. نقش قدرت در تأسیس تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-58

10.22070/nic.2021.14006.1075

نجف لک زایی؛ علی الهامی؛ رضا لک زایی


16. مؤلفه‌های تدوین خط‌مشی‌های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن‌سازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-86

10.22070/nic.2021.13517.1045

داود حسین پور؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ یوسف زال


21. تاثیرات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 329-369

10.22070/nic.2021.13916.1060

علی زرودی؛ محمدرضا برزویی


22. منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

10.22070/nic.2020.1086

سید محمدحسین متولی امامی


23. رویکرد نوسلفی و از بین بردن ظرفیت تمدنی فقه سیاسی اهل سنت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-178

10.22070/nic.2020.1091

سید محمد هادی پیشوایی


24. مقایسه سنن اجتماعی تمدن ساز انبیاء و طاغوتیان از دیدگاه قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-247

10.22070/nic.2020.1094

محمد ناصر سقای بی ریا