کلیدواژه‌ها = تمدن نوین اسلامی
تعداد مقالات: 32
2. فرایند ترمیمی پدیده های اجتماعی در مهندسی تمدن نوین اسلامی (ارائه یک نمونه: پدیده اشتغال زنان)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 41-68

10.22070/nic.2021.13750.1051

حمیدرضا حاجی بابایی؛ زهرا رضازاده عسکری؛ فایزه عظیم زاده اردبیلی؛ مهتاب عیدی


3. آینده پژوهی وقف های جدید در تمدن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 69-96

10.22070/nic.2021.13991.1076

زهرا پورشعبانیان


6. نظریه جغرافیایی تمدن و امکان ظهور تمدّن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 259-288

10.22070/nic.2021.14096.1084

سید رضا حسینی؛ علی پاشا غفّاری؛ امیر اعتمادی بزرگ


7. سرمایه های اجتماعی تمدن ساز در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 323-348

10.22070/nic.2021.13943.1067

هادی ابراهیمی کیاپی؛ غلامرضا جمشیدیها


9. چالش های تمدنی پیش روی انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-28

10.22070/nic.2021.5615.1032

حسن بشیر؛ هادی غیاثی


10. نقش قدرت در تأسیس تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 29-58

10.22070/nic.2021.14006.1075

نجف لک زایی؛ علی الهامی؛ رضا لک زایی


11. مؤلفه‌های تدوین خط‌مشی‌های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن‌سازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-86

10.22070/nic.2021.13517.1045

داود حسین پور؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ یوسف زال


16. تاثیرات و پیامدهای تربیتی فضای مجازی در تحقق تمدن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 329-369

10.22070/nic.2021.13916.1060

علی زرودی؛ محمدرضا برزویی


17. منزلت عقل فقهی در تمدن سازی نوین اسلامی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-26

10.22070/nic.2020.1086

سید محمدحسین متولی امامی


18. رویکرد نوسلفی و از بین بردن ظرفیت تمدنی فقه سیاسی اهل سنت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-178

10.22070/nic.2020.1091

سید محمد هادی پیشوایی


19. مقایسه سنن اجتماعی تمدن ساز انبیاء و طاغوتیان از دیدگاه قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-247

10.22070/nic.2020.1094

محمد ناصر سقای بی ریا


23. تلقی غلط از جاهلیت در نو سلفیه و نقش آن در عدم فهم تمدن اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 211-238

10.22070/nic.2019.903

ابوذر مظاهری؛ سید محمد هادی پیشوایی


24. مؤلفه‏ های ساختاری تمدن سازی اسلامی(با رویکرد آینده‌پژوهی)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 329-358

10.22070/nic.2019.913

علیرضا پیروزمند؛ محمد خورشیدی


25. بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن در تمدن سازی نوین اسلامی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-24

10.22070/nic.2018.782

محمد رحیمیان؛ عباس کشاورز شکری؛ یوسف ترابی