اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 154
تعداد پذیرش 31
تعداد عدم پذیرش 48

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 64
تعداد مشاهده مقاله 14607
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18405
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 104 روز
درصد پذیرش 20 %