اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 113
تعداد پذیرش 24
تعداد عدم پذیرش 42

مقالات منتشر شده (از سال 1396)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 63
تعداد مشاهده مقاله 11953
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 16056
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 42 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 65 روز
درصد پذیرش 21 %