آمار و ارقام

تعداد دورهها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 99
تعداد نویسندگان 154
تعداد مشاهده مقاله 30,532
نسبت مشاهده بر مقاله 308.4
نسبت دریافت فایل بر مقاله 295.32
تعداد مقالات ارسال شده 207
تعداد مقالات پذیرفته شده 65
زمان پذیرش (روز) 128
درصد پذیرش 31
تعداد پایگاه های نمایه شده 11


 

  بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/2/9 ، همه نشریات با عنوان «نشریه علمی»  شناخته می‌شوند. 


اطلاعیه مهم: فرم کپی رایت، تعارض نویسندگان و همانند جویی

نویسندگان باید نتایج مشابهت یابی مقاله در سامانه همانند جویی ایرانداک (فرم راهنمای همانندجویی) و هم چنین فرم تعهدنامه و تعارض نویسندگان را همراه اصل مقاله ارسال نمایند.

 
به اطلاع می‌رساند از تاریخ 27 مهرماه سال جاری، (ایرانداک )برای ثبت درخواست نیازی به شناسه ی استاد/ناشر نیست و ایمیل کافی است.

این نشریه براساس اتخاذ سیاست دسترسی آزاد(Open Access) و اخذ مجوز   (CC-BY)   ، حق چاپ آثار را برای نویسندگان تابع قوانین به رسمیت می شناسد. این بدان معنی است که مقالات می توانند آزادانه توسط نویسنده و دیگران بازتوزیع و استفاده مجدد شوند تا زمانی که مقاله به درستی استناد شود.


 دو فصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی از استادان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌کند تا مقالات علمی پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط با مفهوم شناسی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، ضرورت و اهمیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین و مراحل تمدن نوین اسلامی،آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به منظور درج در دو فصلنامه ارسال دارند.

اولویت فصلنامه در انتشار مقالات با محورهای ذیل می باشد:

  • روش شناسی مطالعات دولت اسلامی

  • نقشه راه دستیابی به دولت اسلامی

  • نسبت دولت اسلامی و جامعه اسلامی

  • منش کارگزاران دولت اسلامی

  • الگوها و نظامات اداره کشور در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت اسلامی

  • ساختارها و نهادهای دولت اسلامی

  • نظریه های دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی


 

 براساس گواهی نامه صادرشده از سوی دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو فصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب در ارزیابی سال ۱۳۹9،  موفق به کسب رتبه ب نشریات علمی شده است.

 

** مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی


 

در این نشریه هیچ هزینه ای بابت داوری و انتشارمقاله ها از نویسندگان دریافت نمی شود و مقاله ها به طور رایگان منتشرمی شوند.

 


صاحب امتیاز 

دانشگاه شاهد

مدیر مسئول

دکتر مهدی نادری

سردبیر

دکتر موسی نجفی

 توالی انتشار

دو فصلنامه

 قالب انتشار

الکترونیک

 نوع داوری

دوسو ناشناس

 زبان نشریه

فارسی(چکیده: انگلیسی)

      هزینه بررسی و انتشار

ندارد

نحوه دسترسی به متن کامل مقالات: 

به صورت دسترسی آزاد (Open Access)

نوع مجوز

 


 تبعیت از قوانین COPE 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 https://publicationethics.org

 


 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1401، صفحه 1-380 

ابر واژگان