آمار و ارقام

 

تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 74
تعداد نویسندگان 120
تعداد مشاهده مقاله 16,685
نسبت مشاهده بر مقاله 225.47
نسبت دریافت فایل بر مقاله 273.18
تعداد مقالات ارسال شده 163
تعداد مقالات پذیرفته شده 48
زمان پذیرش (روز) 106
درصد پذیرش 29
تعداد پایگاه های نمایه شده 8


 

 

  بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/2/9 ، همه نشریات با عنوان «نشریه علمی»  شناخته می‌شوند. 


اطلاعیه مهم 

نویسندگان باید نتایج مشابهت یابی مقاله در سامانه همانند جویی ایرانداک (فرم راهنمای همانندجویی) و هم چنین فرم تعهدنامه و تعارض نویسندگان را همراه اصل مقاله ارسال نمایند.


 دو فصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی از استادان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌کند تا مقالات علمی پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط با مفهوم شناسی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، ضرورت و اهمیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین و مراحل تمدن نوین اسلامی،آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به منظور درج در دو فصلنامه ارسال دارند.

اولویت فصلنامه در انتشار مقالات با محورهای ذیل می باشد:

  • روش شناسی مطالعات دولت اسلامی

  • نقشه راه دستیابی به دولت اسلامی

  • نسبت دولت اسلامی و جامعه اسلامی

  • منش کارگزاران دولت اسلامی

  • الگوها و نظامات اداره کشور در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت اسلامی

  • ساختارها و نهادهای دولت اسلامی

  • نظریه های دولت اسلامی و تمدن نوین اسلامی


 

 براساس گواهی نامه صادرشده از سوی دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دو فصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب در ارزیابی سال ۱۳۹9،  موفق به کسب رتبه ب نشریات علمی شده است.

 

** مشاهده گواهی رتبه علمی نشریه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی

 

 

صاحب امتیاز

دانشگاه شاهد

 توالی انتشار

دو فصلنامه

 قالب انتشار

الکترونیک

 نوع داوری

دوسو ناشناس

 زبان نشریه

فارسی(چکیده: انگلیسی)

      هزینه بررسی و انتشار

ندارد

 


 تبعیت از قوانین COPE 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 https://publicationethics.org

 


 

شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1400 

9. ادراک فضایی در مفاهیم و مبانی الگوهای شکل دهنده شهر اسلامی

صفحه 1-40

10.22070/nic.2021.13874.1055

خدیجه السادات موسوی چراغ آبادی؛ علی علایی؛ سیدرضا موسوی


11. تاثیر نظریه‌ی انقلاب اسلامی بر تشکیل دولت اسلامی

صفحه 319-346

10.22070/nic.2021.15009.1119

محمدحسین طاهری خسروشاهی؛ مهدی نادری؛ فاطمه طوسی


ابر واژگان