کلیدواژه‌ها = جاهلیت
بررسی و نقد اندیشه تمدنی سید قطب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 220-236

10.22070/nic.2022.14752.1109

حسن زرنوشه فراهانی؛ حامد مصطفوی فرد


تلقی غلط از جاهلیت در نو سلفیه و نقش آن در عدم فهم تمدن اسلامی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 211-238

10.22070/nic.2019.903

ابوذر مظاهری؛ سید محمد هادی پیشوایی