کلیدواژه‌ها = جامعه اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. آینده پژوهی وقف های جدید در تمدن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 69-96

10.22070/nic.2021.13991.1076

زهرا پورشعبانیان


2. مؤلفه‌های تدوین خط‌مشی‌های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن‌سازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 59-86

10.22070/nic.2021.13517.1045

داود حسین پور؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ یوسف زال