تمدن نوین اسلامی؛ عبور از مدیریت استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای آینده‌پژوهی و هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

امروزه الگوواره نوینی در برابر مدیریت راهبردی پدیدار شده است که در پرتو آن می‌توان بدیل موفقی با عنوان مدیریت آینده‌پرداز معرفی کرد. آینده‌پژوهان بر این باور هستند که با بهره‌گیری از الگوهای توسعه غربی کنونی، شتاب حرکت به‌سوی افق‌های متعالی اسلامی اندک است و این الگوها، به ارزش‌های بومی پایبند نیستند. بنابراین مدیریت حوزه‌های حساس تمدنی نیازمند به‌کارگیری الگوهای نوینی از مدیریت با عنوان مدیریت آینده‌پرداز است. تمدن  آینده­پرداز ترجمانی از مدیریت آینده‌پرداز به‌شمار می‌رود که در آن، با بهره‌گیری از دانش آینده‌پژوهی، آینده­ای برای بخش تمدن  ترسیم می‌شود که با ارزش­های اسلامی و ایرانی ما سازگار باشد. از اسناد معتبر که از سوی اندیشکده‌ها منتشر می‌شود، چنین برمی‌آید که هنجار برنامه‌ر­یزی بلندمدت یا آینده‌پرداز در بسیاری از کشورهای پیشرفته، 100 سال است. مدیریت  آینده­پرداز در یک ساختارتمدنی، به معنای تغییرآفرینی متناسب با ارزش‌های مطلوب در آینده خواهد بود. مدیریت  آینده‌پرداز ساختار و محتوای آینده مطلوب را بر پایه دو مفهوم ساختار آینده‌پرداز و نوآوری آینده‌پرداز طراحی و ترسیم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Islamic civilization; Crossing strategic management

نویسنده [English]

  • Hossein Khazaei
Ph.D in Future, Research and Faculty of the Institute of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

Today, a new paradigm has emerged against strategic management, in the light of which a successful alternative called futuristic management can be introduced. Futurists believe that by using current Western development models, the momentum towards transcendent Islamic horizons is low, and these models do not adhere to indigenous values. Therefore, the management of sensitive areas of civilization requires the use of new models of management called futuristic management. Futurist civilization is a translation of futurist management in which, using the knowledge of futurology, a future is drawn for the civilization that is consistent with our Islamic and Iranian values. From the authoritative documents published by think tanks, it appears that the norm for long-term planning or foresight in many developed countries is 100 years. Futuristic management in a civilized structure means change in proportion to the desired values ​​in the future. Futurist Management Designs and designs the desired future structure and content based on the two concepts of futurist structure and futurist innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Civilization management
  • Futurist
  • New Islamic civilization
  • strategic Management
سید جوادین، نائین، (1384)، مدیریت سازمانی، همایش بین‌المللی مدیریت، تهران؛ شجاعی، مروارید و محمودی، رضا، (1393)، مدیریت استراتژیک پروژه‌های سرمایه‌گذاری، همایش بین‌المللی مدیریت، تهران.
صادقی، اسماعیل و صفایی، ناهید، (1389)،  استراتژی بنگاه مادر : ارزش‌آفرینی در شرکت‌های چند کسب‌وکاره (ترجمه کتاب تألیفی مایکل گولد، اندور کمپل و مارکوس الکساندر)، انتشارات آریانا قلم.
محمودی، رضا و داودآبادی، علمدار (۱۳۹۳)، ساختار پورتفولیو در سازمان‌های چند کسب‌و‌کاره با مطالعه سبد پروژه‌های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، دهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه، تهران.
محمودی، رضا، (۱۳۹۱)، تهیه و ارزیابی گزارش توجیهی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، انتشارات نیاز دانش.
محمودی، رضا، میرابوالحسنی، حمیده و شجاعی، مروارید، (۱۳۹۴) سرمایه‌گذاری و توسعه در سازمانها با مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژه‌ها، سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهش نوین، تهران.
Bell, D. The Cultural Contradiction of Capitalism. New York: Basic Books, 1996.
Bell, W. Foundations of Futures Studies (2th ed.), New Jersey: Transaction Publishers, 2003.
Callahan , K.R. & Brooks , L.M. , (2004) , " Essentials of Strategic Project Management  " , USA , John Wiley&Sons.
Dator, James, (1996) Futur Studies As Applied Knowledge; In Slaughter R. Ed.) New Thinking For A New Millennium, London, Routeledge
DyReyes , J. ,(2008) , " Strategic Project Management : Aligning Strategic Business Objectives with Projects Management Strategy " , University of Oregon , ADP, Inc.
Heerkens , G. , (2007) ,  " Introducing the Revolutionary Strategic Project Management Maturity Model (SPM3)  " , Annual North American Meeting of the PMI , Atlanta .
  Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R., (2005), "  Exploring corporate strategy" , Essex ,Pearson Education, Ltd.Project Management Institute – PMI , (2013) , " The Standard for Portfolio Management " , 3 ed. ,Pennsylvania , PMI.
Slaughter, R. Reflections on 40 years of futures studies and futures, 40 (10), pp: 912-914, 2008.
Toffler, A. (1991), The Third Wave, New York: Bantam Books.
Wessels , D. J., (2007)," The Strategic Role of Project Management" ,PM World Today, Vol. IV.