بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن در تمدن سازی نوین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران دانشگاه شاهد

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

3 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن در تمدن سازی نوین اسلامی است. ازجمله مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری در طول چند سال اخیر تلاش برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی است. یکی از مسیرهای رسیدن به این مهم، توجه به مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی است که مقام معظم رهبری مکرراً به آن‌ها اذعان داشته‌اند. سرمایه اجتماعی ازجمله کلیدواژه‌های است که بیش از یک دهه است که به‌طورجدی در حوزه علم و دانش به آن پرداخته می‌شود و تمام دانشمندانی که در این حوزه مشغول به کار هستند اذعان می‌کنند که یکی از خلأهای موجود در جامعه کنونی، نبود مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی که شامل اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیداری اجتماعی است. درنتیجه این تحقیق بر آن دارد که مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی مذکور را در بیانات مقام معظم رهبری کنکاش کرده و در پایان مدلی مفهومی از آن استخراج نموده و تأثیر آن بر تمدن سازی نوین اسلامی را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the components of social capital in the statements of the Supreme Leader and its role in the new Islamic civilization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahimian 1
  • abbas keshavarz 2
  • Yousef Torabi 3
1 Ph.D student in Political Sociology, Islamic Republic of Iran, Shahed University
2 Faculity Member
3 Associate Professor of Political Science, University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

The main purpose of this article is to study the components of social capital in the statements of the Supreme Leader and its role in new Islamic civilization. One of the most important concerns of the Supreme Leader during the last few years is the effort to achieve a new Islamic civilization. One way to achieve this is to pay attention to the components of social capital that he has repeatedly acknowledged. Social capital is one of the keywords that has been seriously addressed in the field of science and knowledge for more than a decade, and all scientists working in this field acknowledge that one of the gaps in today's society is the lack of components of social capital that include Social trust, social solidarity, social participation, social support and social awakening. As a result of this research, it intends to explore the components of the mentioned social capital in the statements of the Supreme Leader and finally to extract a conceptual model from it and to explain its impact on the new Islamic civilization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Leader Social capital New Islamic civilization social trust
  • Social Solidarity
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا(۱۳۸۶)، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران. تهران، نشر نی، ص ۲۹۲.
 
۲- الوانی، سید مهدی و سید نقوی، میرعلی (۱۳۸۰)، سرمایه اجتماعی، اصل محوری توسعه، نشریه تدبیر، شماره ۱۴۷.
۳- افسری، علی (۱۳۹۲)، سرمایه اجتماعی در اسلام، دوفصلنامه تخصصی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان.
۴- امام خامنه‌ای، سیدعلی، (۱۹/۰۷/۱۳۹۱)، در اجتماعی مردم بجنورد.
۵- -------------، (۲۹/۱۰/۱۳۹۲)، در دیدار مسئولان نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی.
۶- -------------، (۰۱/۰۱/۱۳۹۴)، در حرم مطهر رضوی.
۷- -------------، (۰۸/۰۳/۱۳۹۲)، در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۸- -------------، (۱۴/۰۳/۱۳۹۳)، در مراسم بیست و پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله).
۹- -------------، (۱۷/۰۲/۱۳۹۶)، در دیدار معلمان و فرهنگیان.
۱۰- ------------، امام خامنه‌ای، سیدعلی، (۲۰/۰۱/۱۳۹۴)، در دیدار مداحان اهل بیت علیهم‌السلام.
۱۱- ------------، (۲۲/۰۳/۱۳۹۶)، در دیدار مسئولان نظام.
۱۲- ------------، (۲۸/۰۷/۱۳۹۵)، در دیدار نخبگان علمی جوان.
۱۳- ------------، (۶/۶/۱۳۹۲)، در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت.
۱۴- ------------، (۰۱/۰۱/۱۳۹۶)، در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی.
۱۵- ------------، (۱۰/۰۲/۱۳۹۳)، در دیدار کارگران در گروه صنعتی مپنا.
۱۶- ------------، (۱۶/۰۴/۱۳۹۳)، در دیدار مسئولان نظام.
۱۷- ------------، (۱۸/۰۶/۱۳۹۴)، در دیدار اقشار مختلف مردم.
۱۸- ----------، (۲۳/۰۲/۱۳۹۳)، در دیدار مردم استان ایلام در سالروز ولادت امیرالمؤمنین علیه‌السلام.
۱۹- ------------، (۳۰/۱۲/۱۳۹۱)، به مناسبت آغاز سال هزار و سیصد و نود و دو.
۲۰- ساروخانی، باقر (۱۳۸۰)، دایره‌المعارف علوم اجتماعی، تهران، انتشارات کیهان چاپ دوم.
۲۱- کلمن، جیمز (۱۳۷۷)، نظریه‌های بنیادین جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چاپ اول.
۲۲- گیدنز، آنتونی (۱۳۷۸)، جامعه‌شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی، چاپ چهارم.
۲۳- ملاحسنی، حسین، (۱۳۸۱)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه‌شناسی، بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و نوع دین‌داری در بین دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان در استان گلستان، دانشگاه تربیت مدرس.
۲۴- www.leader.ir