جایگاه حلقه‌های میانی در حکمرانی تشکیلاتی و نقش آن در تمدن‌سازی، با نگاهی به مقوله تحزب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، جمهوری اسلامی ایران

2 دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه تهران، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در نظام ولایی که پرچمدار گفتمان مردم­سالاری دینی است، مردم هم علت موجده­ انقلاب و نظام برآمده از آن و هم علت مبقیه­ی آن دو هستند و حاکمیت اساساً بدون مردم معنا و موضوعیتی ندارد و مردم به مثابه ولی­نعمت، نمی­توانند هیچ نسبتی با شئون حاکمیتی، مدیریتی، جامعه­پردازی و بالتبع آرمان بزرگشان که ساخت تمدن نوین اسلامی است، نداشته باشند. این نوشتار با روش کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این مساله­ است که با چه سازوکار و الگویی می­توان گسست ها و خلأهای میان مردم و حاکمیت را پر کرد و زنجیره­ی حاکمیت و مردم را در تمام سطوح آن اعم از توده­ای و نخبگانی به هم متصل کرد، به طرزی که انسجام اجتماعی و حرکت عمومی که لازمه­ی قطعی تمدن­سازی است، به بهترین شکل خود محقق گردد؟ این الگو که از آن به جریان حلقه­های میانی تعبیر می­شود، می­تواند در یک فرایندی کارشناسی شده، از تمهید زیرساخت‌ها گرفته تا آموزش و کادرسازی در سطوح خرد و میانی و کلان ظرفیت‌های مردمی مخصوصاً نسل جوان را به کار گیرد و حلقه­ی وصل توده­های مردم و حاکمیت باشد. مفهوم حلقه­های میانی در یک سامانه­ی مفهومی جانمایی می­شود و لذا باید شبکه مفهومی آن کشف و صورت­بندی شود. در همین چهارچوب، با رویکردی آسیب شناسانه، مقوله تحزب و ظرفیت‌های آن به‌مثابه‌ی یکی از مصادیق حلقه­های میانی مطرح‌شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The position of middle circles in organizational governance and its role in civilization by looking at the category of partisanship

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Majidi 1
 • Younes Sabzi Karimabadi 2
1 Associate Professor University of Tehran I.R.Iran
2 Ph.D student of the Islamic Revolution, University of Tehran I.R.Iran.
چکیده [English]

In a political system based on Velayat-e-faghih, as the flag bearer of the discourse of religious democracy, people are both the irst and existential cause of the revolution and the accompanying system emanated from it, and at the same time the remaining cause of the two. In fact, sovereignty will have no meaning without people , because people, as the blessings of God, cannot be said to have no relationship with various ruling, managerial and social aspects of sovereignty and its great consequential aspirations which is creation of modern Islamic civilization.This article prepared with a qualitative method along with descriptive, analytical approach seeks to find an answer to the question that what mechanism and pattern should be sought in order to be able to bridge  the gaps between people and the government and to interconnect the chain of government and people at all levels, including the mass and elite, in such a way that social cohesion and public movement – which are the core basis for creation of civilization - are best achieved.This model, which is interpreted as the flow of middle circles, can be used in a specialized process, ranging from infrastructural preparation to training and staffing at the micro, medium and macro levels to employ people's capacities, especially the young generation, and to serve as linkage between the people and the government. The concept of middle rings is located in a conceptual system. Therefore, its conceptual network must be discovered and formulated. In this context, with a pathological approach, the issue of partisanship and its capacities has been raised as one of the examples of middle circles.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • partisanship
 • organization
 • middle circles
 • religious democracy
 • civil society
 • civilization
 • قرآن کریم
 • ابراهیمی، خدایار (1400)، تاثیر سرمایه­ی فرهنگی بر تفکر سیستمی با تکید بر نقش تحصیلات، مجله­ی مدیریت فرهنگی، سال14، ش 52، 1400، ص29-46.
 • احمدی، ابوالفضل (1394)، بررسی جامعه‌شناسی رابطه سبک زندگی و هیئت‌های مذهبی، مجله مهندسی فرهنگی، شماره ۸۳، ص ۱۹.
 • امام موسوی خمینی (ره)، سید روح­الله (1368)، صحیفه نور، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • ایوبی، حجت­الله (1377)، سیر تحول نظریه­ها در مطالعات احزاب سیاسی، اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش127-128 از ص66-75.
 • آقا بخشی، علی، افشاری راد، مینو (1383)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار.
 • بهشتی، سیدمحمد (1357)، تشکل حق، تهران، انتشارات حزب جمهوری اسلامی.
 • بهشتی، سیدمحمد (1396)، ضرورت و روح تشکیلات، تهران، روزنه.
 • حسینی خامنه­ ای، سیدعلی (1358)، وحدت و تحزب، تهران، انتشارات حزب جمهوری اسلامی.
 • حسینی خامنه­ ای، سیدعلی (1390)، ولایت و حکومت، قم، انتشارات صهبا.
 • خامنه­ ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان 1/3/98،www. farsi.khamenei.ir
 • خامنه­ ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویی، 1/3/94،www. farsi.khamenei.ir
 • خامنه­ ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویی، 4/12/77،www. farsi.khamenei.ir
 • خامنه­ ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویی، 6/8/83)،www. farsi.khamenei.ir
 • خامنه­ ای، سیدعلی، بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویی، 24/6/90)،www. farsi.khamenei.ir
 • خامنه ­ای، سیدعلی، بیانیه­ی گام دوم انقلاب اسلامی،www. farsi.khamenei.ir
 • دارابی، علی (1388)، جریان شناسی سیاسی در ایران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • دوورژه، موریس (1357)، احزاب سیاسی، مترجم رضا علومی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 • دوورژه، موریس (۱۳۶۵)، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه‌ی ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 • زارعی، محمود (1393)، کار باید تشکیلاتی باشد، تهران، نشر شهید کاظمی.
 • سجادی، سید عبدالقیوم (1387)، مبانی تحزب در اندیشه­ی سیاسی اسلام، تهران، بوستان کتاب.
 • سرخیل، بهنام (1399)، چینش نخبگانی، جوانان و چالش­های پیش روی تمدن نوین اسلامی؛ تأکید بر نخبگان دانشگاهی، دو فصلنامه­ی علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره3، شماره­ی2، (پیاپی6) صص186-161.
 • شیری، محمدرضا، سام دلیری، کاظم (1400)، پیشران‌های مؤثر بر تشکل‌های مردم‌نهاد ایران در افق ۱۰ساله آینده، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، سال پنجم، شماره ۱۷، ص ۲۰۲-۱۶۷.
 • صادقی، امیر (1394)، نگاهی به زندگی و زمانه امام موسی صدر، تهران، میراث اهل‌قلم.
 • صدر، سیدباقر (1361)، از مبانی فکری حزب دعوت اسلامی، تهران، حزب­الدعوه.
 • عالم، عبدالرحمن (1394)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.
 • عمید زنجانی، عباسعلی (۱۳۹۰)، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • لک­زایی نجف، الهامی، علی، لک­زایی، رضا (1399)، نقش قدرت در تأسیس تمدن نوین اسلامی در منظومه­ی فکری امام خمینی (ره)، دو فصلنامه­ی علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره3، شماره­ی1، (پیاپی5) صص29-58.
 • مجیدی، محمدرضا (1384)، دانشگاه، قوه مجریه و انتخاب نهم: مجموعه مقالات، تهران، همشهری.
 • مدیر شانه­چی، محسن (1392)، احزاب سیاسی ایران، تهران، چاپخش.
 • مهاجرنیا، محسن (۱۳۸۸)، اندیشه سیاسی متفکران اسلام، جلد۳، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 • مهاجرنیا، محسن (1399)، درآمدی بر فقه تحزب، قم، طلوع مهر.
 • نقیب­زاده، احمد (1378)، حزب‌اللهی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران، میزان.
 • The Holy Quran
 • Ebrahimi, Khodayar (1400), The Impact of Cultural Capital on Systemic Thinking with Emphasis on the Role of Education, Journal of Cultural Management, Vol. 14, No. 52, 1400, pp. 29-46.
 • Ahmadi, Abolfazl (2015), A Sociological Study of the Relationship between Lifestyle and Religious Boards, Journal of Cultural Engineering, No. 83, p. 19.
 • Imam Mousavi Khomeini (RA), Seyyed Ruhollah (1989), Sahifa Noor, Tehran, Ministry of Culture and Islamic Guidance Publications.
 • Ayoubi, Hojjatollah (1998), The evolution of theories in the study of political parties, political and economic information, pp. 127-128 from pp. 66-75.
 • Agha Bakhshi, Ali, Afshari Rad, Minoo (2004), Culture of Political Science, Tehran, Chapar.
 • Beheshti, Seyed Mohammad (1978), The Right Organization, Tehran, Islamic Republic Party Publications.
 • Beheshti, Seyed Mohammad (1396), The Necessity and Spirit of Organization, Tehran, Rozaneh.
 • Hosseini Khamenei, Seyed Ali (1358), Unity and Party, Tehran, Islamic Republic Party Publications.
 • Hosseini Khamenei, Seyed Ali (2011), Province and Government, Qom, Sehba Publications.
 • Khamenei, Seyyed Ali, Statement of the Supreme Leader in a meeting with students 1/3/98, .www. farsi.khamenei.ir
 • Khamenei, Seyyed Ali, Statement of the Supreme Leader in the Student Meeting, 1/3/94, www. farsi.khamenei.ir
 • Khamenei, Seyyed Ali, Statement of the Supreme Leader in a student meeting, 4/12/77, www. farsi.khamenei.ir
 • Khamenei, Seyyed Ali, Statement of the Supreme Leader in the Student Meeting, 6/8/83), www. farsi.khamenei.ir
 • Khamenei, Seyyed Ali, Statement of the Supreme Leader in the Student Meeting, 6/24/90), www. farsi.khamenei.ir
 • Khamenei, Seyyed Ali, the statement of the second step of the Islamic Revolution, .www. farsi.khamenei.ir
 • Darabi, Ali (2009), Political Flow in Iran, Tehran, Institute of Islamic Culture and Thought.
 • Doorjeh, Morris (1978), Political Parties, translated by Reza Olumi, Tehran, Amirkabir Publications.
 • Dorjeh, Morris (1986), Political Sociology, translated by Abolfazl Ghazi, Tehran, University of Tehran Press.
 • Zarei, Mahmoud (2014), the work must be organizational, Tehran, Shahid Kazemi Publishing.
 • Sajjadi, Seyed Abdolqayyum (2008), Principles of partisanship in Islamic political thought, Tehran, Book Garden.
 • Sarkhil, Behnam (1399), Elite arrangement, youth and challenges facing the new Islamic civilization; Emphasis on Academic Elites, Bi-Quarterly Journal of Fundamental Studies of Modern Islamic Civilization, Volume 3, Number 2, (6) pp. 186-161.
 • Shiri, Mohammad Reza, Sam Daliri, Kazem (1400), Impacts on Non-Governmental Organizations in Iran in the next 10 years, Journal of Strategic Management Studies of National Defense, Fifth Year, No. 17, pp. 202-167.
 • Sadeghi, Amir (2015), A Look at the Life and Times of Imam Musa Sadr, Tehran, Heritage of the Writers.
 • Sadr, Seyed Baqer (1982), From the intellectual foundations of the Islamic Invitation Party, Tehran, Hezbollah.
 • Alam, Abdolrahman (2015), Foundations of Political Science, Tehran, Ney Publishing.
 • Amid Zanjani, Abbas Ali (2011), Fundamentals of Islamic Political Thought, Tehran, Research Institute of Islamic Culture and Thought Publications.
 • Lakzaei Najaf, Elhami, Ali, Lakzaei, Reza (1399), The role of power in the establishment of a new Islamic civilization in the intellectual system of Imam Khomeini (RA), two scientific journals of fundamental studies of modern Islamic civilization, Volume 3, No. 1, (consecutive 5) pp. 29-58.
 • Majidi, Mohammad Reza (2005), University, Executive and Ninth Selection: Collection of Articles, Tehran, Hamshahri.
 • Director Shanechi, Mohsen (2013), Political Parties of Iran, Tehran, Chapakhsh.
 • Mohajernia, Mohsen (2009), Political Thought of Islamic Thinkers, Volume 3, Tehran, Institute of Islamic Culture and Thought.
 • Mohajernia, Mohsen (1399), Introduction to the jurisprudence of the party, Qom, Tolo Mehr.
 • Naqibzadeh, Ahmad (1999), Hezbollah and its function in today's societies, Tehran, amount.
 •