کلیدواژه‌ها = امت
تمدن نوین اسلامی در بستر امت دولت ساز در اندیشه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 283-308

10.22070/nic.2023.16398.1189

عبدالهادی صالحی زاده؛ ابراهیم عباس پور


انسان به مثابه یک امت در قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 123 - 120 سوره نحل)

دوره 3، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 245-270

10.22070/nic.2021.13932.1065

کوثر قاسمی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ حبیب الله بابایی