نویسنده = ابراهیم عباس پور
تمدن نوین اسلام در بستر امت دولت ساز در اندیشه رهبر معظم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.16398.1189

عبدالهادی صالحی زاده؛ ابراهیم عباس پور