نویسنده = محمد حسین دانشکیا
سنت‌های پیدایی و پایایی تمدن از منظر قرآن

دوره 6، (شماره 1،بهارو تابستان)، فروردین 1402، صفحه 179-206

10.22070/nic.2023.17485.1226

محمد حسین دانشکیا