تبیین حرکت تاریخی ملت ایران به سوی تمدن‌سازی مبتنی بر روند‌شناسی تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

امروزه این مسأله که بازطرح موضوع « تمدن اسلامی » در گفتمان و ادبیات انقلاب اسلامی ایران بر چه واقعیت تاریخی و عینی استوار است ؟ به یک دغدغه علمی ـ پژوهشی تبدیل شده است. پژوهش حاضر تلاش می‌ کند بخشی از این مسأله را با رویکرد آینده ‌پژوهی و مبتنی بر روش «روند‌ شناسی تاریخی» ایران اسلامی پاسخ دهد. در تاریخ هر ملتی شناسایی روندها راهگشای بررسی و ترسیم آینده آن ملت خواهد بود. حرکت تاریخی ملت ایران آن را در مسیر تکامل تاریخی قرار داده که به تمدنی نوین منتهی می ‌شود. ملت ایران با انطباق روند خاص تاریخ ایران اسلامی با روند‌ عام تاریخ بشریت به یک رشد تاریخی دست یافته که تا انقلاب اسلامی امتداد یافت. انقلاب اسلامی نیز با تداوم و ایجاد خود آگاهی نسبت به این « روند » تاریخی می‌تواند به « آینده‌ محتمل » خودش یعنی « تمدن نوین اسلامی » دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the historical movement of the Iranian nation towards civilization Based on historical processology

نویسنده [English]

  • abozar mazaheri
Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

Today, what historical and objective fact is the issue of re-raising the issue of "Islamic civilization" in the discourse and literature of the Islamic Revolution of Iran? It has become a scientific-research concern. The present study tries to answer part of this problem with a future research approach and based on the method of "historical processology" of Islamic Iran. Identifying trends in the history of any nation will pave the way for studying and drawing the future of that nation. The historical movement of the Iranian nation has put it on the path of historical evolution that leads to a new civilization. By adapting the specific trend of the history of Islamic Iran to the general trend of human history, the Iranian nation has achieved a historical growth that lasted until the Islamic Revolution. The Islamic Revolution, by continuing and creating self-awareness of this historical "trend", can achieve its own "probable future", that is, the "new Islamic civilization".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Iran
  • Historical processology
  • Special Trend
  • General Trend
  • New Islamic Civilization