کلیدواژه‌ها = ظن خاص
تعداد مقالات: 1
1. تمدن نوین اخلاقی بر محور تبدل فقاهت سیاسی با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 50-71

سید علی پورمنوچهری؛ محمدرضا فارسیان