نویسنده = محمد ناصر سقای بی ریا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سنن اجتماعی تمدن ساز انبیاء و طاغوتیان از دیدگاه قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 223-247

محمد ناصر سقای بی ریا