کارگزار ولایی در دولت اسلامی با تأکید بر دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) (اهمیت، شاخص و راهکار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

دولت اسلامی یکی از مراحل پنج‌گانه فرایند انقلاب اسلامی است. در بررسی‌های جامعه‌شناختی، دولت را متشکل از ساختار و کارگزار می‌دانند. فارغ از اختلاف‌نظرها در باب ساختار و کارگزار، آنچه مسلم است، بخشی از وظایف دولت بر عهده کار‌گزار‌هایی است که عهده‌دار مسئولیت‌های مختلف در بخش‌های یک نظام سیاسی هستند. در نظام سیاسی دولت در اسلام و به‌تبع آن نگاه به دولت در انقلاب اسلامی، کارگزار واجد ویژگی‌هایی است که در انتخاب، انتصاب، همچنین ارزیابی عملکرد می‌باید موردتوجه قرار گیرد. در این پژوهش تلاش شده است تا با بررسی مفهوم ولایت و اهمیت ولایتمداری در کارگزارهای دولت اسلامی، با تأکید بر ویژگی‌های کارگزار از دیدگاه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، به این سؤال پاسخ داده شود که «ماهیت کارگزار ولایی (ولایتمدار) دولت اسلامی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) چیست؟» برای انجام این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی با استناد بر بیانات امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و برای گردآوری داده‌ها از ابزار فیش‌برداری از منابع استفاده‌شده است. یافته‌ها بر این نکته تأکید دارد که شاکله اصلی در نظام فکری تشیع، «ولایت» است. ولایت در اندیشه امام‌ خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، واجد سطوح سه‌گانه ارتباط قوی قلبی با ولی، همبستگی و پیوستگی میان مؤمنان و نفی ولایت دشمنان (طاغوت) است.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The provincial (wilayi) agent in the Islamic government, emphasizing the viewpoint of Imam Khamenei (Importance, indicator, and course of action

نویسندگان [English]

 • Ghasem Noorani 1
 • Mahdi Naderi 2
1 Ph.D student of Political Studies of Islamic Revolution, Shahed University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Political Science and Islamic Revolution Studies, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: In the political system of the government in Islam and accordingly the view of the government in the Islamic revolution, the agent has characteristics that should be taken into consideration in the selection, appointment, as well as performance evaluation. In this research, an attempt has been made to answer the question that "the nature of the provincial (Wilayi) agent of the Islamic State in What is the thought of Imam Khamenei?".
Methodology: To carry out this research, a descriptive and analytical method was used based on the statements of Imam Khamenei and to collect data, the tool of extracting sources was used. In this research, by collecting data through document sampling, first the concept of " Wilayat " in their political ideology has been explained, and then from it by examining and analyzing the data His Holiness regarding " provincial (Wilayi (agent" and the indicators and features related to the agents of the Islamic State, the indicators and features raised regarding the agents of the Islamic State that are related to the levels of the concerned Wilayat. They have been highlighted and the solutions for the implementation of the project have been discussed.
Findings: The importance of wilayat include positive and negative aspects as follows:
positive aspects:
1.Creating a deep heart connection with Wali.
2.The unity and solidarity of believers with each other.
negative aspect:
1.Lack of communication and solidarity with enemies.
These aspects have been examined in three areas: personal, social and political. Ther fore in creating a deep heart connection with the guardian in the personal sphere, the criterion of acceptance of actions, in the social sphere, the coherence and continuity of religion in Muslim societies, and in the political sphere, it follows the effort and struggle to realize the rule of divine justice. Also, in the solidarity and unity of the believers with each other in the social field, it will lead to the continuity of the communities to bring the burden of trust to the destination and in the political field, respect and authority. And
finally, lack of communication and solidarity with the enemies in the individual field leads to dissimilarity to the infidels, and in the social field, it will result in the rejection of the ignorant (jahili) society and in the political field, it will follow the non-acceptance of the rule of the Taghut. In order to reach a wilayat-oriented agent in three aspects: insight, attitude and action (behavior), the following solutions have been presented:

In deep heart connection with Wali

1-1. Constant remembrance and attention to God
1-2. piety
1-3. Anas with the Qur'an, supplications and appeals

The unity and solidarity of believers with each other

2-1. being a people
2-2. Asceticism, simple living and avoiding aristocracy
2-3. justice
2-4. Honesty
2-5. sincerity
2-6. Humility and avoiding self-talk and pride
2-7. Jihadi service and taking care of the oppressed (Mostazafan) and deprived
2-8. Paying attention to and trusting young people and using their capacities

Lack of communication and solidarity with enemies

3-1. Enmity and not neglecting the enemy
3-2. Lack of trust and influence from the enemy
3-3. Lack of passivity and planning and preparation to face the enemy
3-4. Great Jihad
Conclusion: In the thought of Imam Khamenei, the Wilayat is presented on three levels; Longitudinal level of the Wilayat; The relationship with the guardian, which in this research using the verses of the Holy Quran, Longitudinal level of the Wilayat in addition to the deep heart connection with the Wilayat or Imam of the community as the beating heart of the Islamic society, which in the concept of Wilayat from the perspective of Imam Khamenei due to the necessity of his discussion in the formation of the Islamic society , it has been emphasized more, the Wilayat of Allah as the absolute Waly of the believers, the Wilayat of the Messenger of Allah, the Imams of Huda and the first ones have been discussed. Transverse surface; Continuity and solidarity between believers with each other and the level of negation or negation of the tyranny of the enemies (Taghut). By defining the concepts of velayat and examining the dual structure-agent and explaining the importance of the agent of the Islamic state from the perspective of Imam Khamenei, as well as examining the importance of the positive and negative aspects of the concept of velayat and their impact in three personal, social and political spheres, it was determined. Obviously, in order to be a wilayat-oriented agent, it is necessary to be familiar with the concept of province, and this will not be possible unless the agents have the indicators and characteristics related to different levels of province. Therefore, the relationship between the levels of the Wilayat and the indicators of the Islamic State was highlighted in the statements of the Supreme Leader of the Islamic Revolution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wilayat
 • Islamic state
 • Wilayi agent
 • Imam Khamenei
 • Islamic revolution process
 • قرآن کریم، ترجمه مهدی الهی قمشه‌ای
 • دشتی، محمد (1384)، ‌نهج‌البلاغه، قم، انتشارات امامت
 • ابن‌بابویه، محمدبن علی (1372)، ترجمه عیون اخبارالرضا (ع)، حمیدرضا مستفیذ و علی‌اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق
 • ابن‌بابویه، محمدبن علی (1413ق)، من لایحضرالفقیه، ج 3، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌
 • ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، ج 15، بیروت، دار صادر
 • الراغب الاصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد (1412ق)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دارالقلم
 • الحرالعاملی، محمدبن الحسن (1414)، وسائل الشیعه، ج 15، قم، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام لاحیاء التراث
 • العیاشی، محمد بن مسعود (1380)، تفسیر العیاشی، ج 1، تهران، المطبعة العلمیة
 • المجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403ق)، بحارالانوار، ج 21، بیروت، مؤسسةالوفاء
 • المجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403ق)، بحارالانوار، ج 23، بیروت، مؤسسةالوفاء
 • المجلسی، محمدباقر بن محمدتقی (1403ق)، بحارالانوار، ج 27، بیروت، مؤسسةالوفاء
 • باقری، مسلم و مباشری، علی‌اصغر (1400)، آسیب‌شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی در روند شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 4، شماره 2 (پیاپی 8)، صص 110-85
 • پورجباری، پژمان و علوی، سیدمهدی (1397)، جهاد کبیر در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • توحیدفام، محمد و حسینیان امیری، مرضیه (1388)، ‌تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و هابرماس و تأثیر آن بر جامعه‌شناسی جدید، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 4، شماره 3، صص 107-79
 • حسینی‌ خامنه‌ای، سیدعلی (1398)، دولت اسلامی- دفتر ششم، قم، بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی
 • حقیقت، سیدصادق (1389)، مسئله ساختار/ کارگزار در علوم اجتماعی، فصلنامه روش‌شناسی علوم سیاسی، سال 16، شماره 65-64، صص 166-147
 • حسینی خامنه‌ای، سیدعلی (1400)، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، قم، مؤسسه ایمان جهادی
 • خامنه‌ای، سیدعلی (1370)، ولایت، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی
 • خمینی، سیدروح الله (1389)، صحیفه امام (ره)، ج 17، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (س)
 • خمینی، سیدروح الله (1378)، ولایت‌فقیه: حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)
 • درستی، احمد (1397)، دیدگاه‌های مختلف جامعه‌شناختی درباره مساله کارگزار و ساختار، علوم سیاسی، سال سوم، شماره 12، صص 244-230
 • دین‌پرست، فائز و ساعی، علی (1391)، بازسازی روش‌شناختی نظریه انتخاب عمومی، مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم سیاسی، دوره 4، شماره 2، صص 110-87
 • سیاهپوش، امیر (1398)، سیاست داخلی از منظر آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی
 • سدیدپور، سمیه سادات، زندیه، بهناز (1399)، بررسی تطبیقی مصادیق جامعه جاهلی مقارن دوره پیامبر (صلی‌الله علیه وآله و سلم) و جامعه مدرن، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال 26، شماره 2، صص 42-24
 • طباطبایی، محمدحسین (1374)، ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، قم، دفتر انتشارات اسلامی
 • طوسی، محمدبن الحسن (1414ق)، الامالی (للطوسی)، قم، دارالثقافة
 • کشاورز شکری، عباس و علیزاده سیلاب، قدسی (1399)، نقشه راه دستیابی به دولت اسلامی جهت تحقق تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای، کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب
 • کلینی، محمدبن یعقوب (1430ق)، الکافی، ج 1، قم، دارالحدیث
 • کلینی، محمدبن یعقوب (1430ق)، الکافی، ج 2، قم، دارالحدیث
 • کلینی، محمدبن یعقوب (1430ق)، الکافی، ج 3، قم، دارالحدیث
 • محمدی، خدیجه و نادری، مهدی (1397)، ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 61، صص 88-61
 • مطهری، مرتضی (1389)، آشنایی با قرآن، ج 6، تهران، انتشارات صدرا
 • مولوی وردنجانی، سعید (1401)، واکاوی موضوع تشبه به کفار در پرتو فقه مقارن، پژوهشنامه فرهنگ و معارف دینی، سال سوم، شماره 2، صص 72-59
 • نراقی، ملااحمد (1378)، حدود ولایت اسلامی (ترجمه مبحث ولایت‌فقیه از کتاب عوائد الایام)، مرتضی حاجعلی فرد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • نصیرزاده، حسین و علیرضایی، عباس (1401)، بررسی عاملیت ساختار و کارگزار در تحقق دولت اسلامی در اندیشه امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)‌، فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران، سال هشتم، شماره 3، صص 188-159
 • بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیئت دولت (08/06/1368) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/170
 • بیانات در دیدار کارگزارهای نظام (14/09/1369) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/2390
 • بیانات در دیدار کارگزارهای نظام (23/05/1370) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/2478
 • بیانات در دیدار با کارگزارهای نظام (08/03/1373) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/2715
 • بیانات در جمع کارگزارهای نظام (06/02/1376) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/2834
 • بیانات در دیدار مسئولان قضایی (07/04/1377) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/2894
 • بیانات در دیدار با کارگزارهای نظام (12/09/1379) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/3039
 • بیانات در دیدار اعضای ستادهای نماز جمعه (05/05/1381) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/3133
 • بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ‌(05/06/1382) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/3189
 • پیام به مناسبت آغاز به کار هفتمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی (06/03/1383) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/141
 • بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری (12/05/1384) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/3300
 • بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت (08/06/1384) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/3304
 • بیانات در دیدار با استانداران سراسر کشور (08/12/1384) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/3331
 • بیانات در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت (04/06/1386) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/3398
 • بیانات در دیدار با مسئولان قضایی کشور (04/05/1387) بازیابی شده از سایت به آدرس

https://khl.ink/f/3487

 • بیانات در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت (02/06/1387) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/3661
 • بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت ‌(24/09/1387) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/4992
 • بیانات در دیدار خانواده‌های شهدا و ایثارگران کردستان ‌(22/02/1388) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/6742
 • بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت (16/06/1388) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/8019
 • بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه (24/07/1390) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/17597
 • بیانات در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان (11/08/1390) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/17819
 • بیانات در مراسم بیست و سومین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) (14/03/1391) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/19996
 • بیانات در دیدار با نمایندگان مجلس نهم (24/03/1391) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/20027
 • بیانات در دیدار نخبگان و مسئولان استان خراسان شمالی (25/07/1391) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/21320
 • بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اسلامی ایران ‌(12/05/1392) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/23411
 • بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت (06/06/1392) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/23715
 • بیانات در دیدار مسئولان نظام (16/04/1393) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/26908
 • بیانات در مراسم بیست‌ و ششمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله) (14/03/1394) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/29914
 • بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری (06/03/1395) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/33198
 • در بیانات رهبر انقلاب به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره) (14/03/1395) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/33259
 • بیانات در دیدار با مسئولان نظام (22/03/1396) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/36814
 • بیانات در دیدار با مسئولان نظام (02/03/1397) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/39655
 • بیانات در مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) (09/04/1397) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/40055
 • بیانات در دیدار با رئیس‌جمهوری و اعضای هیات دولت (07/06/1397) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/40399
 • بیانات در دیدار با مسئولان نظام (24/02/1398) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/42512
 • بیانات در جمع دانشجویان (01/03/1398) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/42633
 • بیانات در دیدار مجمع عالی فرماندهان سپاه (10/07/1398) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/43632
 • بیانات در ابتدای جلسه درس خارج فقه و تشکر از حضور ملت ایران در انتخابات (04/12/1398) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/45002
 • بیانات در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی (28/02/1399) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/45639
 • بیانات در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (02/06/1399) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/46303
 • بیانات در دیدار دست‌اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و خانواده شهید سلیمانی (26/09/1399) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/46944
 • بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث (21/12/1399) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/47510
 • بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی (28/11/1400) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/49633
 • بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی (04/03/1401) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/50317
 • بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش (19/11/1401) بازیابی شده از سایت به آدرس https://khl.ink/f/51923
 • بیانات در دیدار با مسئولان نظام (15/01/1402) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/52389
 • بیانات در دیدار رمضانی دانشجویان (29/01/1402) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/52554
 • بیانات در دیدار با کارگزارهای حج (27/02/1402) بازیابی شده از سایت به آدرسhttps://khl.ink/f/52837
 • جدول شماره 1، اهمیت ولایت
 • نمودار شماره 1، شاخصهای کارگزار ولایی و راهکار تحقق آن
 • The Holy Quran, translated by Mahdi Elahi Qomshei. [In Persian].
 • Dashti, Mohammad (2005). Nahj al-Balagheh .Qom. Imamate Publications. [In Persian].
 • Ibn Baboyeh, Muhammad ibn Ali (1993). translated by Ayyun Akhbar al-Reza (a.s.), Hamidreza Mostafiz and Ali Akbar Ghafari, Tehran, Sadouq Publishing House. [In Persian].
 • Ibn Babouyeh, Muhammad ibn Ali (1992). Man La Yahzar al-Faqih, vol. 3, Qom, Islamic Publications Office affiliated with the Qom Seminary Society of Teachers. [In Persian].
 • Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram (1993). Lasan al-Arab, vol. 15, Beirut, Dar Sadir. [In Persian].
 • Al-Raghib al-Isfahani, Abu al-Qasim Hossein ibn Muhammad (1991). al-Mufardat fi Gharib al-Qur'an, Beirut, Dar al-Qalam. [In Persian].
 • Al-Haral al-Aamili, Muhammad ibn al-Hassan (1993). Wasal al-Shi'ah, vol. 15, Qom, Al-Al-Bayt Institute, peace be upon him, Lahiya al-Tarath.
  [In Persian].
 • Al-Ayashi, Muhammad bin Masoud (2001). Tafsir Al-Ayashi, Volume 1, Tehran, Al-Mattaba Al-Elamiya. [In Persian].
 • Al-Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi (1982). Bihar al-Anwar, vol. 21, Beirut, Al-Fafa Foundation. [In Persian].
 • Al-Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi (1982). Bihar al-Anwar, vol. 23, Beirut, Al-Fafa Foundation. [In Persian].
 • Al-Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi (1982). Bihar al-Anwar, vol. 27, Beirut, Al-Fafa Foundation. [In Persian].
 • Bagheri, Muslim and Mubasheri, Ali Asghar (2021). Pathology of agents in the realization of the Islamic state in the process of the formation of the new Islamic civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei, two-quarterly journal of fundamental studies of the new Islamic civilization, volume 4, number 2 (consecutive 8), pp. 85-110. [In Persian].
 • Pourjabari, Pejman and Alavi, Seyyed Mahdi (2018). The Great Jihad in the Thought of Imam Khamenei (Madazla Al-Aali), Tehran, Imam Hossein University (AS). [In Persian].
 • Tohidfam, Mohammad and Hosseinian Amiri, Marzieh (2009). Integration of action and structure in the thought of Giddens, Bourdieu and Habermas and its impact on new sociology, Political Science Journal, Volume 4, Number 3, pp. 107-79. [In Persian].
 • Hosseini Khamenei, Seyed Ali (2018). Islamic State-Sixth Office, Qom, Islamic Revolution Culture and Thought Foundation. [In Persian].
 • Haqiqat, Seyyed Sadegh (2009). Structure/Agent Problem in Social Sciences, Political Science Methodology Quarterly, Year 16, No. 65-64, pp. 166-147. [In Persian].
 • Hosseini Khamenei, Seyed Ali (2021). Outline of Islamic Thought in the Qur'an, Qom, Iman Jihadi Institute. [In Persian].
 • Khamenei, Seyyed Ali (1991). Velayat, Tehran, Islamic Propaganda Organization. [In Persian].
 • Khomeini, Seyyed Ruhollah (2010). Imam Khomeini's Sahifa (RA), Vol. 17, Tehran, Imam Khomeini's (PBUH) Editing and Publishing Institute.
  [In Persian].
 • Khomeini, Seyyed Ruhollah (1999). Velayat al-Faqih: Islamic Government, Tehran, Imam Khomeini (PBUH) Editing and Publishing Institute.
  [In Persian].
 • Dorosti, Ahmad (2018). different sociological perspectives on the agent and structure problem, Political Science, third year, number 12, pp. 230-244.
  [In Persian].
 • Dinparast, Faezeh and Saei, Ali (2012). Methodological Reconstruction of Public Choice Theory, Interdisciplinary Studies in Political Science, Volume 4, Number 2, pp. 87-110. [In Persian].
 • Siahpoosh, Amir (2019). Domestic politics from the perspective of Grand Ayatollah Khamenei, Tehran, Islamic Revolution Publishing House.
  [In Persian].
 • Sadidpour, Samia Sadat, Zandiyeh, Behnaz (2020). a comparative study of examples of Jahili society during the period of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and modern society, Islamic Social Research, year 26, number 2, pp. 24-42. [In Persian].
 • Tabatabaei, Mohammad Hossein (1995). translation of Tafsir al-Mizan, vol. 15, Qom, Islamic Publishing House. [In Persian].
 • Tousi, Muhammad ibn al-Hassan (1993). Al-AMali (Leltousi), Qom, Dar al-Taqfah. [In Persian].
 • Keshavarz Shokri, Abbas and Alizadeh Silab, Qudsi (2020). the road map to achieve the Islamic state for the realization of the modern civilization from the perspective of Ayatollah Khamenei, National Conference on Civilizing Components in the Declaration of the Second Step of the Revolution.
  [In Persian].
 • Koleini, Muhammad ibn Yaqub (2008). Al-Kafi, vol. 1, Qom, Dar al-Hadith. [In Persian].
 • Koleini, Muhammad ibn Yaqub (2008). Al-Kafi, vol. 2, Qom, Dar al-Hadith. [In Persian].
 • Koleini, Muhammad ibn Yaqub (2008). Al-Kafi, vol. 3, Qom, Dar al-Hadith. [In Persian].
 • Mohammadi, Khadijah and Naderi, Mahdi (2018). The Nature and Pillars of the Islamic State in the View of Ayatollah Khamenei, Islamic Revolution Approach Scientific-Research Quarterly, Year 12, Number 61, pp. 61-88.
  [In Persian].
 • Motahari, Morteza (2010). Getting to know the Qur'an, Vol. 6, Tehran, Sadra Publications. [In Persian].
 • Maulavi Wardanjani, Saeed (2022). analysis of the issue of similarity to infidels in the light of comparative jurisprudence, Research Journal of Religious Culture and Education, third year, number 2, pp. 59-72.
  [In Persian].
 • Naraghi, Mulla Ahmed (1999). The Limits of Islamic Wilayat (translation of the topic of Wilayat Faqih from the book Awaed Al-Ayam), Morteza Haj Ali Fard, Tehran, Printing and Publishing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance. [In Persian].
 • Nasirzadeh, Hossein and Alirezaei, Abbas (2022). investigation of the agency of the structure and agent in the realization of the Islamic state in the thought of Imam Khamenei (Madazlah al-Ali), Quarterly Journal of State Studies in the Islamic Republic of Iran, year 8, number 3, pp. 159-188.
  [In Persian].
 • In the meeting of the president and the members of the government delegation (1989 - 8 - 30) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/2170. [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (1990-12-5) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/2390. [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (1991-8-14) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/2478. [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (1994-5-29) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/2715. [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (1997-4-26) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/2834. [In Persian].
 • In the meeting of the judicial authorities (1998-6-28) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/2894. [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (2000-12-2) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/3039. [In Persian].
 • In the meeting of the members of the Friday prayer staffs (Namaz Jomeh) (2002-7-27) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/3133.
  [In Persian].
 • In the meeting of the President and the members of the government (2003-8-27) retrieved from the website at the address: https://khl.ink/f/3189. [In Persian].
 • The message on the occasion of the commencement of the seventh term of the Islamic Council (2004-5-26) retrieved from the site to the address: https://khl.ink/f/141. [In Persian].
 • In the execution ceremony of the presidential decree (2005-8-3) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/3300. [In Persian].
 • In the meeting of the President and the members of the government (2005-08-30) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/3304.
  [In Persian].
 • In a meeting with the governors of the whole country (2006-2-27) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/3331. [In Persian].
 • In a meeting with the president and members of the government delegation (2007-8-26) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/3398.
  [In Persian].
 • In a meeting with the judicial officials of the country (2008-7-25) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/3487. [In Persian].
 • In the meeting between the president and members of the government delegation (2008-8-23) retrieved from the site at the address:

https://khl.ink/f/3661. [In Persian].In the meeting of professors and students at the University of Science and Technology (2008-12-14) retrieved from the site at the addres: https://khl.ink/f/4992. [In Persian].

 • In the meeting of the families of the martyrs and martyrs of Kurdistan (2009-5-12) retrieved from the site at the addres: https://khl.ink/f/6742. [In Persian].
 • In the meeting of the members of the government delegation (2009-9-7) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/8019. [In Persian].
 • In the meeting of the students of Kermanshah (2011-10-16) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/17597. [In Persian].
 • In a meeting with students (2011-11-2) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/17819. [In Persian].
 • In the ceremony of the 23rd anniversary of the death of Imam Khomeini (RA) (2012-6-3), retrieved from the site at the address:https://khl.ink/f/19996. [In Persian]
 • In a meeting with the representatives of the Ninth Parliament (2012-6-13) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/20027. [In Persian].
 • In the meeting of the elites and officials of North Khorasan province (2012-10-16) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/21320.
  [In Persian].
 • In the execution ceremony of the decree of the President of the Islamic Republic of Iran (2013-8-3) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/23411. [In Persian].
 • In the meeting of the President and the members of the government (2013-8-28) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/23715.
  [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (2014-7-7) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/26908. [In Persian].
 • In the ceremony of the 26th anniversary of the death of Imam Khomeini (may Allah have mercy on him) (2015-6-4) Retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/29914. [In Persian].
 • In the meeting of the Chairman and members of the Assembly of Leadership Experts (2016-5-26) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/33198. [In Persian].
 • On the occasion of the 27th anniversary of the death of Imam Khomeini (RA) (2016-6-3) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/33259. [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (2017-6-12) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/36814. [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (2018-5-23) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/39655. [In Persian].
 • In the graduation ceremony of the students of Imam Hossein University (AS) (2018-6-30) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/40055.
  [In Persian].
 • In a meeting with the president and members of the government delegation (2018-8-29) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/40399.
  [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (2019-5-14) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/42512. [In Persian].
 • Among the students (2019-5-22) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/42633. [In Persian].
 • At the meeting of the supreme assembly of the commanders of the Islamic revolution guards corps (2019-10-2) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/43632. [In Persian].
 • At the beginning of the session of the foreign jurisprudence lesson and thanking the people of Iran for their participation in the elections (2020-2-23) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/45002.
  [In Persian].
 • In video communication with the representatives of student organizations (2020-5-17) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/45639.
  [In Persian].
 • In relation to the video with the meeting of the government board (2020-8-23) retrieved from the website at the address: https://khl.ink/f/46303.
  [In Persian].
 • In the meeting of those involved in the martyrdom anniversary ceremony of Haj Ghassem Soleimani and the family of Martyr Soleimani (2020-12-16) Retrieved from the website at the address: https://khl.ink/f/46944.
  [In Persian].
 • In a televised speech on the occasion of Eid Mabath (2021-3-11), retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/47510. [In Persian].
 • In relation to the video with the people of East Azerbaijan (2022-2-17) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/49633. [In Persian].
 • In the meeting of the representatives of the Islamic Parliament (2022-5-25) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/50317. [In Persian].
 • In a group meeting of the air force and air defense commanders of the Islamic Republic of Iran army (2023-2-8) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/51923. [In Persian].
 • In the meeting of Agents of the Islamic Republic (2023-4-4) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/52389. [In Persian].
 • In the Ramadan meeting of the students (2023-4-18) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/52554. [In Persian].
 • In a meeting with Hajj agents (2023-5-17) retrieved from the site at the address: https://khl.ink/f/52837. [In Persian].
 • Table No. 1, the importance of Wilayat
 • Diagram No. 1, the indicators of the Wilayat's and the solution to its realization