نقش صنعت حلال در پیشبرد تمدن‌ نوین اسلامی با تأکید بر راهبردهای اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار پژوهشی گروه مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ظهور و گسترش تمدن نوین اسلامی به‌عنوان راهبرد کلان انقلاب اسلامی ایران، مستلزم به‌کارگیری ظرفیت‌های مادی و معنوی در جهان اسلام است. یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها، سازمان‌دهی قدرت اقتصادی پویا و مستقل مبتنی بر آموزه‌های اسلام است که در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب (توصیه سوم) شناسایی و تبیین گردیده است. رهنمودهای اقتصادی امام خامنه‌ای در توصیه‌ی سوم این بیانیه، نقشه‌ی راه روشنی را برای سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در جهت تمدن سازی نوین اسلامی را ترسیم می‌کند. این پژوهش درصدد است تأثیر صنعت حلال بر تحقق راهبردهای اقتصادی تمدن‌ نوین اسلامی را بر اساس فرمایشات امام خامنه‌ای در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب بررسی نماید. بر این اساس، پژوهش مذکور با روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر تحلیل مضمون (آترید- استرلینگ) در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به راهبردهای اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم انقلاب، ترویج صنعت حلال چگونه بر ظهور و پیشبرد تمدن‌ نوین اسلامی تأثیر می‌گذارد؟ یافته‌­های پژوهش حاکی از آن است که راهبردهای اقتصادی مقام معظم رهبری در توصیه سوم این بیانیه در دو سطح ملی و فراملی قابل تبیین می‌باشد و صنعت حلال نیز با افزایش تولید ملی، اقتصاد مستقل، مقابله با تحریم‌های ایالات‌متحده و تبدیل‌شدن به قدرت اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند در ایجاد و شکوفایی آرمان تمدن نوین اسلامی تأثیرگذار باشد.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of Halal industry in the advancement of new Islamic civilization emphasizing the economic strategies of the second phase of the revolution

نویسندگان [English]

 • Bahar Akhavan 1
 • Maisam Ghahreman 2
1 Ph.D in International Relations, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor of the Department of Historical Studies of the Islamic Revolution, Islamic Revolution Documentation Center, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to examine the influence of the halal industry on the realisation of the economic power of the new Islamic civilisation based on Imam Khamenei's statements in the second phase of the revolution. The emergence and spread of the new Islamic civilisation as the grand strategy of the Islamic Revolution in Iran requires the use of the material and spiritual capacities in the Islamic world; one of the most important capacities is the organisation of a dynamic and independent economic power based on the teachings of Islam, which was identified and explained in the second phase of the revolution (the third recommendation). Imam Khamenei's economic guidelines in the third recommendation of this statement draw a clear roadmap for officials and planners towards a new Islamic civilisation. In addition, by using their strategies, with a special focus on the link between theory and practise, to provide a roadmap for efficient and appropriate policy making in the economic category for the creation and prosperity of the new Islamic civilisation. The research question is that how does the promotion of halal industry affect the emergence and progress of the new Islamic civilisation? In answering this question, it was considered that the statistical society is the text of the declaration of the second step of the Islamic revolution, especially the statements of the Supreme Leader in the field of economics.
Methodology: This research attempts to answer the question by applying the descriptive-analytical method based on thematic analysis (Atride-Sterling) according to the economic strategies of explaining the second step of the revolution: In the first step, according to the purpose and research question, significant statements in the field of economics were extracted from the original
text and analysed under title of basic themes. These concepts were 36 themes. In the second step, the themes were organised according to the principle of proportionality and similarity and these concepts were divided into two groups. These themes are considered as the basis for the comprehensive theme (the economic strategies of leadership in the third recommendation of the explanation of the second step of the revolution). In the next step, after an overview of Iran's geopolitical capacities in halal trade, the influential components of the halal industry for the progress of modern Islamic civilisation at both national moreover, transnational levels were analysed.
Findings: The research findings show that the Supreme Leader's strategies can be divided into two categories, namely the national sphere (emphasizing indigeneity) and the strategies in the transnational sphere (emphasizing extraversion), in four indicators: increasing national production, independent economy, dealing with US sanctions, and becoming a regional economic power. The way the original idea was explored has proven to be correct considering Iran's capabilities, including diverse and rich natural resources, efficient human capital, unique geographical location, superiority of transit routes, and jihadist spirit based on the values of the Islamic Revolution. The halal industry creates new markets for domestic products; the development of production infrastructure can lead to an increase in domestic production and contributes to an independent economy through the increase and development of non-oil exports. On the other hand, halal trade will significantly reduce the negative impact of US sanctions by providing the country with foreign exchange and creating synergy through halal food diplomacy; finally, branding halal products in Iran creates significant opportunities on the way to becoming an economic power in the region.
Conclusion: The study of the research has shown that the halal industry has a positive impact on the implementation of the Supreme Leader's economic strategies to create a new Islamic civilization. Halal industry is capable of creating a favorable economic system in line with the ideal of modern Islamic civilization.Some practical measures such as providing export incentives for halal brand activists, requiring producers to comply with international quality standards and obtain the halal mark, international marketing training for exporters in the halal industry, industrialising and technologically improving the production process of halal livestock and agricultural products, identifying the needs and recognising the demand for halal consumption in the region and the world, and opening up new markets will lead to achieving a maximum share of this market.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Khamenei
 • The New Islamic Civilization
 • Halal Industry
 • Declaration of the Second phase of the Revolution
 • Economic Strategy
 • قرآن کریم.
 • امام خامنه‌ای، سید علی (22/11/1397)، بیانیه‌ی گام دوم انقلاب.
 • امام خامنه‌ای، سید علی (08/02/1395)، بیانات در دیدار با جمعی از کارگران.
 • امام خامنه‌ای، سید علی (09/02/1392)، بیانات در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی.
 • امام خامنه‌ای، سید علی (28/08/1398)، بیانات در دیدار با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی.
 • امام خامنه‌ای، سید علی (22/08/1394)، بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در نهمین همایش ملی «نخبگان فردا».
 • امام خامنه‌ای، سید علی (01/01/1394)، بیانات در حرم مطهر رضوی.
 • امام خامنه‌ای، سید علی (17/2/1399)، بیانات به مناسبت روز کارگر.
 • پوررمضان، پرهام (1401)، «تحلیل تأثیرات توسعه کریدورهای ترانزیتی بر ارتقاء جایگاه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل، دوره 5، شماره 2، صص 659-687.
 • شریفی تهرانی، عباس و مهدوی دامغانی عبدالمجید (1400)، «بررسی وضعیت موجود تولیدهای کشاورزی و منابع طبیعی ایران، مجله پژوهشهای راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی»، جلد 6، شماره 1، صص 17-34.
 • قاسمی، بهزاد (1401)، «شناسایی شاخص‌های مقاومت اسلامی و تأثیر آن بر تمدن نوین اسلامی»، مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 5، شماره 2، صص 317-332.
 • قنبری شیرسوار، علی (1397)، بررسی وضعیت تولیدات دامی در ایران (چهل‌سالگی انقلاب)، تهران، اداره پژوهش‌های سیاسی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
 • مهدیان، حسین (1392)، ژئوپلیتیک و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، دافوس.
 • نوروزی، بیتا (1393)، «بررسی صنعت حلال کشور با محوریت صنایع غذایی»، بررسی‌های بازرگانی، دوره 12، شماره 68، صص 16-30.

 

 • The Holy Quran. [In Persian]
 • Abd Mubin Najaa (2021), “Readiness and Stakeholders Influence for Halal Logistics Practices Implementation towards Supply Chain Performance”, International Journal of Asian Social Science, Volume 12, No. 1, pp 26-42.
 • Attride-Stirling, J (2001), “Thematic networks: an analytic tool for qualitative research”, Qualitative research, Volume 1, No 3, pp 385-405.
 • Bollino Carlo Andrea and Others (2019) Iran Sanctions: Implications for the Oil Market, Riyadh: King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC).
 • Chapple Sokol Sam (2013), “Culinary Diplomacy: Breaking Bread to Win Hearts and Minds”, the Hague Journal of Diplomacy, Volume 8, pp 161-183.
 • E Azam Md. Siddique and Moha Asri Abdullah (2020), “Global Halal Industry: Realities and Opportunities”, International Journal of Islamic Business Ethics, Volume 5(1), No 47, pp 47-59.
 • FAO (2022), Dairy Market Review: Emerging trends and outlook, Rome.
 • Ghanbari Shirswar, Ali (2018), Investigation of the situation of livestock production in Iran (40th anniversary of the revolution), Tehran, Political Research Department of the Islamic Republic of Iran. [In Persian]
 • Ghasemi, Behzad (2022), “Identifying the indicators of Islamic resistance and its impact on modern Islamic civilization”, the Bi-quarterly New Islamic Civilization Fundamental Studies, Volume 5, No 2, pp 317-332. [In Persian]
 • Handani Narariya Dita (2021), “Product Awareness of International Muslim Students in South Korea about the Importance of Halal Food”, Research Horizon, Volume 1, No 1, pp 1-6.
 • Imam Khamenei, Seyed Ali (19/11/2019), The statements in a meeting with producers, entrepreneurs and economic activists. [In Persian]
 • Imam Khamenei, Seyyed Ali (06/05/2020), The statements on Labor Day. [In Persian].
 • Imam Khamenei, Seyyed Ali (13/11/2015), The statements in the meeting of the participants in the ninth National Conference “Tomorrow's Elites”. [In Persian].
 • Imam Khamenei, Seyyed Ali (2/11/2019), The second phase of the revolution. [In Persian].
 • Imam Khamenei, Seyyed Ali (21/03/2015), The statements in the holy shrine of Razavi. [In Persian].
 • Imam Khamenei, Seyyed Ali (27/04/2016), The statements in a meeting with a group of workers. [In Persian].
 • Imam Khamenei, Seyyed Ali (29/04/2013), The statements at the World Summit of Scholars and Islamic Awakening. [In Persian].
 • Imarcgroup (2021), Halal Food Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2021-2026. (Report).
 • International Trade Center (2015), from niche to mainstream – Halal Goes Global, New York: United Nations.
 • Kettani, Houssain (2019), The World Muslim Population, Boca Raton: Pan Stanford Publishing Pte Ltd.
 • Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2005), “Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences”, The Sage handbook of qualitative research. Sage Publications Ltd. pp 191–215.
 • Mahdian, Hossein (2013), Geopolitics and National Security of the Islamic Republic of Iran, first edition, Tehran, Dafos Publishing. [In Persian].
 • Menne Firman and others (2022), Optimizing the Financial Performance of SMEs Based on Sharia Economy, Journal of Open Innovation: Technol. Mark. Complex, Volume 8, No 18. pp 1-24.
 • Noroozi, Bita (2014) “Review of the country's halal industry focusing on the food industry”, Commercial Survey, Volume 12, No 68, pp 16-30. [In Persian].
 • Nurrachmi Rininta (2017), “The Global Development of Halal Food Industry: A Survey”, Tazkia Islamic Finance and Business Review, Volume 11(1), pp 39-56.
 • Osiewicz Przemyslaw (2018), “The Belt and Road Initiative (BRI): Implications for Iran-China Relations”, Przegląd Strategiczny, Volume 11, pp 221-232.
 • Pourramzan, Parham (2022), “Analysis of the effects of the development of transit corridors on the promotion of economic diplomacy of the Islamic Republic of Iran”, International Political Economy Studies, Volume 5, No 2, pp 659-687. [In Persian].
 • Sharifi Tehrani, Abbas and Mahdavi Damghani Abdul Majid (2021), “Review of the current situation of agricultural production and natural resources in Iran”, Journal of strategic research in agricultural sciences and natural resources, Volume 6, No 1, pp 17-34. [In Persian].
 • Supaat S.H., N.Z. Nizam (2019), “Marketing Potential of Halal Food Products”, International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume 8, pp 156-161.
 • World Bank (2020), Human Capital Index; Islamic Republic of Iran, Data Bank.
 • -------------- (2020), “State of the Global Islamic Economy”, Driving the Islamic Economy Revolution, Dinar Standard, 2019/20 (Report).