انقلاب اسلامی و تمدن نوین بر پایه اتحاد و ائتلاف ملل اسلامی (خوانشی تعمیقی و تحلیل محور به اصل 11 قانون اساسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه‌السلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

ائتلاف‏سازی و اتحاد ملل اسلامی یکی از مسائل بنیادی در تمدن سازی است. با عنایت با اینکه؛ پیش شرط تاسیس تمدن نوین اسلامی وحدت مسلمین و ائتلاف سازی میان ملت‏های مسلمان می‏باشد؛ این مسئله به عنوان محور اصلی پژوهش انتخاب شده است. مولفه‏های ائتلاف‏ساز و دستاوردهای انقلاب اسلامی در امتداد تمدن سازی مورد واشکافی قرار گرفته و سوال اصلی مقاله چنین مطرح شده که؛ مولفه‏های ائتلاف سازی و دستاوردهای انقلاب اسلامی در تمدن نوین اسلامی چیست و مصادیق آن کدامند؟ مفروضه پژوهش این است که نظام برآمده از انقلاب اسلامی با تکیه بر اصل یازدهم قانون اساسی (ائتلاف سازی مسلمین) در عرصه نظریه پردازی، دستاوردها و نتایج آن موفق عمل کرده است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش انقلاب اسلامی در تمدن سازی بوده و با بهره‏گیری از چارچوب مفهومی تمدن اسلامی و ائتلاف سازی به آن پرداخته است. وحدت مسلمین از منظر بنیانگذار انقلاب اسلامی دارای اهمیت و اولویت بوده، و با رحلت امام خمینی (ره) رهبر انقلاب تمدن سازی را مرحله بندی کرده و تئوری پردازی نمودند. تمدن سازی علاوه بر ریشه دینی و قرآنی در نقشه راه انقلاب اسلامی افق مشخصی دارد. این مهم به حکم آیه کریمه ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون همه مسلمانان یک امت‏اند و جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی‏گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution and the New Civilization Based on the Unity and Coalition of Islamic Nations

نویسنده [English]

  • Behzad ghasemi
Assistant Professor of History, Imam Hossein University, Tehran, Islamic Republic of Iran.
چکیده [English]

Imam Khomeini believes in a purely political nature for pure Muhammadan Islam, not American Islam, and believes that Muslims must conquer the key strongholds of the world. This conquest is possible with the formation of a new Islamic civilization (importance). Since power plays a key role in the establishment and protection of civilization, the issue of the article is to examine the role of power in the establishment of a new Islamic civilization in Imam Khomeini's system of thought (issue). From Imam Khomeini's point of view, civilization has not only material and difficult dimensions, but according to his ontological and anthropological system, civilization, in addition to the material dimension, has layers of beliefs, tendencies, behaviors and structures. These three layers are completely intertwined and interconnected to form structures that fit together (theoretical framework). In Imam Khomeini's thought, civilization has eight types and has four layers. Cultural power refers to the layer of fortifications and tendencies, political and economic power refers to the layer of beliefs and behaviors. Cultural power is more important than other pillars of civilization and is the foundation of other pillars, and with the strengthening of cultural power, economic and political power increases, and with the weakening of culture and cultural power, other pillars are weakened. At the same time, if economic power or political power is weakened, the formation of civilization will be challenged (findings). From Imam Khomeini's point of view, the source of culture is Islam, and Islam is not one of the elements of civilization, but the civilization itself. The present article examines this approach in Imam Khomeini's political thought using the analytical-exploratory method and using the method of corresponding and obligatory signification obtained from the knowledge of logic and principles of jurisprudence (method).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Revolution
  • Civilization
  • Political Islam
  • Coalition Building
  • Ideology
  • Constitution
  • Islamic Republic of Iran
اقبال لاهوری، محمد(1366)، کلیات اشعار فارسی، تهران: سازمان انتشارات جاویدان.
اکبری، مرتضی و فریدون رضایی(1393)، واکاوی شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله)، فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، دوره سوم، (شماره 5)، پاییز و زمستان، صفحات 85- 108.
برزگر، ابراهیم(1397)، انقلاب اسلامی و تمدن‌سازی: نقشه راه، مسیر رفته و مسیر باقی مانده، مجموعه مقالات همایش گفتارهایی از انقلاب اسلامی از نظریه تا عمل، تهران، دانشگاه شاهد، خرداد، صفحات 11- 34.
پرندین، لطف الله(1393)، «واکاوی پیروزی انقلاب دوم یمن از منظر گفتمان مقاومت»، www.porseman.com
جمشیدی، محمدحسین(1374)، ماهیت وحدت در اندیشه امام خمینی، نشریه کیهان فرهنگی، دوره 11، (شماره 156).
 حافظ نیا، محمدرضا و زرقانی سیدهادی(1391)، چالش‏های ژئوپلیتیکی همگرایی در جهان اسلام، فصلنامه دانش سیاسی، دوره 44، (شماره 80)، تابستان، صفحات 139- 154.
حسینی خامنه‏ای، سیدعلی(1399)، «بیانات پیرامون تمدن نوین اسلامی»، farsi.khamenei.ir.
حسینی خامنه‏ای، سیدعلی(1399)، «بیانات پیرامون تمدن نوین اسلامی»، farsi.khamenei.ir.
حنفی، حسن(1391)، «رابطه اخوان­المسلمین و آمریکا، انتخاب»،.entekhab.ir
دغشی، محمد احمد(1394)، «بازشناسی حوثی‌های یمن»، forum.qawem.org
زارعان، احمد(1393)، بررسی تبدیل حزب الله لبنان از قدرتی محلی به قدرت ملی و منطقه‏ای، مطالعات راهبردی جهان اسلام، پاییز، دوره 15 (شماره 59)، صص 37 – 68.
سپهری، محمد(1385)، تمدن اسلامی در عصر امویان، تهران: نورالثقلین.
السماوی،فتح الله حسین(1394)، تحولات یمن و جبهه مقاومت، قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع).
عبدالملکی، هادی، قدیر نظامی و طاها عشایری(1397)، نظریه گذار تمدنی به مثابه راهبردی برای تحقق تمدن نوین اسلامی با تأکید بر بیداری اسلامی، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، (شماره 1)، بهار و تابستان، صص 1- 29.
عراقی، عبدالله(1394)، نقش حزب الله لبنان در امنیت منطقه غرب آسیا با تأکید بر حمایت و پشتبانی ایران، مجله سیاست دفاعی، سال 24، (شماره 93)، صص 101 – 142.
علایی، حسین(1391)، نقش و جایگاه سیاسی ارتش در مصر، مطالعات راهبردی جهان اسلام، دوره 14 (شماره 51)، تابستان، صص 89- 119.
عمید، حسن(1389)، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، تهران: اشجع.
فوزی، یحیی و صنم زاده، محمودرضا(1391)، تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی، دوره 3، (شماره 9)، زمستان، صص 7 – 40.
قاسمی، بهزاد و فرجی، مهدی(1396)، اصلاح و نوسازی دولت در جهان اسلام تأملی در آراء حسن البنا و راشد الغنوشی، مطالعات اندیشه متفکران معاصر، دوره 3، (شماره 5)، بهار و تابستان، صص 98- 119.
قاسمی، بهزاد(1391)، گزارش اجلاس جهانی استادان مسلمان دانشگاه‌ها و بیداری اسلامی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، دوره 13، (ش 51)، تابستان، صص 201- 119.
قاسمی، بهزاد(1397)، ارزیابی تأثیر فرهنگ شهادت‏طلبی انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام و عرصه بین‏الملل، مطالعات سیاسی جهان اسلام، دوره هفتم، (شماره 4)، زمستان، صص 91- 113.
قاسمی، بهزاد(1398)، آرمان امنیت امت مسلمان در گفتمان انقلاب اسلامی: فرصت‏ها و چالش‏ها، فصلنامه سیاست دفاعی، دوره 27، (شماره 108)، پاییز، صص 28- 49.
قرآن کریم.
المالکی، عادل محمد احمد(1394)، انصارالله فرصت‌ها و چالش‏ها، قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع).
متقی، افشین و رشیدی، مصطفی (1392)، ژئوپلیتیک جهان اسلام اسلام‌گرایی برساخت‌گرایی الگوهای اسلام گرایی، مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، (شماره 34)، پاییز. صص 1- 19.
مجتهدزاده، پیروز(1387)، امنیت آسیای جنوب باختری در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره اول، (شماره 2) تابستان و پاییز، صص 103- 122.
مقیسه، رضا؛ کیقبادی، علیرضا و پدرام، عبدالرحیم(1397)، علائم تمدن نوین اسلامی؛ هشداری برای ایجاد و تقویت سازمان‌های تمدن ساز، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، (شماره 1)، بهار و تابستان، صفحات115- 151.
منصور، جهانگیر(1382)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
موسوی خمینی، سید روح الله (1378)، صحیفه نور، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
میراحمدی، منصور و محمد احمدوند(1394)، هویت و مبانی فکری جنبش انصارالله در یمن، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، دوره 1، (شماره2و 3): بهار، صفحات 145- 165.
نقیبی، سیدابوالقاسم(1397)، مردم‌سالاری دینی و تمدن‌سازی، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، (شماره 2)، پاییز و زمستان، صص 114- 130.
کاظمی، سید آصف (1397)، چشم‌انداز تمدن نوین اسلامی، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 25- 47.