کلیدواژه‌ها = طب سنتی
بررسی و تحلیل جایگاه علم طب در قلمرو دین با رویکرد تمدنی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 237-276

10.22070/nic.2022.15517.1162

داود فاضل فلاورجانی؛ امیر پژوهنده