نویسنده = ���������������� ��������
رابطه علم و فرهنگ، زیرساخت نظری تمدن اسلامی

دوره 2، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 37-64

10.22070/nic.2019.908

عباس جهانبخش؛ حسن شیخ‌العراقین‌زاده