نویسنده = ������������ ������ ������������������
مردم سالاری دینی و تمدن نوین اسلامی

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 114-132

10.22070/nic.2018.787

سید ابوالقاسم نقیبی