دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

باز اندیشی در ایجاد تمدن نوین اسلامی از طریق فرا ترکیب پژوهش های پیاده روی اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.22070/nic.2022.15963.1171

غلامرضا تاج بخش؛ ابراهیم عباس پور