دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

موانع ادراکی شکل گیری دانشگاه تمدن ساز درساحت نظام اخلاقیِ آموزش ایران معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17822.1248

عباسعلی رهبر؛ مرتضی شهمیری


تحلیل مؤلفه‌ها و مصادیق فقه تمدن‌ساز در منظومه فکری آیت الله خامنه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17763.1246

علی محمدیان؛ مرتضی کشاورزی ولدانی


رویکرد تمدّنی رسول خدا (ص) در مواجهه با یهودیان صدر اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17717.1240

حسن اصغر پور؛ صادق زمانی دستگردی


الگوی رفتار سیاسی اجتماعی شهید رجایی به مثابه کارگزار تراز دولت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17716.1239

شهره پیرانی؛ عفیفه عابدی


جریان اصلی کتب تاریخ‌نگاری معاصر غرب بر اساس نسبت آن با تاریخ‌نگاری دینی و سکولار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17702.1238

عطالله بیگدلی


طراحی الگوی مدیریت آینده‌پرداز برای انتقال مرجعیت شخصیت‌های تمدن‌ساز: موردکاوی شمس تبریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17506.1229

سید حسین حسن زاده؛ محمدرحیم عیوضی


ابعاد خط‌مشی‌های عمومی در حوزه‌ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17088.1210

یوسف زال؛ داود حسین پور؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده


سنت های پیدایی و پایایی تمدن از منظر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.17485.1226

محمد حسین دانشکیا


الزامات تضمنی قاعده‌ی نفی سبیل در فرایند تمدن‌سازی ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.16999.1206

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه


نقش الهیات فرهنگ در مهندسی فرهنگ دینی و الزامات آن در طراحی سبک زندگی تمدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.16875.1203

محمد رضا خاکی قراملکی


ظرفیت‌ها و چالش‌های فقه معاصر برای تحقق تمدن نوین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.16854.1200

سعید خدادادی؛ ابراهیم مومنی؛ علی صالحی؛ منوچهر خدارحمی


تمدن نوین اسلام در بستر امت دولت ساز در اندیشه رهبر معظم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22070/nic.2023.16398.1189

عبدالهادی صالحی زاده؛ ابراهیم عباس پور