نویسنده = یوسف زال
ابعاد خط‌مشی‌های عمومی در حوزه‌ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی

دوره 6، (شماره 1،بهارو تابستان)، فروردین 1402، صفحه 151-178

10.22070/nic.2023.17088.1210

داود حسین پور؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ یوسف زال