آینده امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

چکیده

        امنیت بستر ظهور و ناامنی آغاز افول تمدنهاست، و رمز ماندگاری و توسعه و گسترش تمدنها در حفظ و ارتقای امنیت فرهنگی آنهاست. با مطالعه تاریخ تمدن بشری می توان دریافت که کارایی، قدرت نفوذ و اشاعه عناصر فرهنگی به جوامع دیگر از جمله ویژگی های مهم امنیت مقتدرانه بوده است که تمدنهای بزرگی را رقم زده است. در دنیای امروز هم نظام های تحول گرا برای بقا و مانایی در میدان رقابت بین الملل نیازمند ترسیم افقی روشن برای آینده هستند. افقی که امنیت فرهنگی و به معنای دقیق تر؛ هویت جامعه در حال خیزش تمدنی را حفظ و ارتقا ببخشد، و تمدن نوین و مطلوب تحقق پیدا کند. لذا این مقاله تلاش می کنیم با تبیین چیستی امنیت فرهنگی جمهوری­اسلامی به؛ شناسایی چالش­هایی که چه بسا قابلیت تبدیل شدن به فرصت و یا تهدید ناشی از تحولات فرهنگی را دارند بپردازیم؟ و از آنجا که مطالعه و بررسی چالش­های هویت پایه امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی با رویکرد آینده پژوهانه صورت می­گیرد، فرضیه مقاله این خواهد بودکه؛ برخی از چالش­های موجود قابلیت تبدیل شدن به تهدید را در آینده دارند و برخی دیگر در همان سطح بالقوه باقی خواهند ماند. نوع تحقیق کاربردی- توسعه­ایی بوده و روش­ آن اسنادی و کتابخانه­ ای می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future of cultural security of the Islamic Republic and the realization of a new Islamic civilization

نویسنده [English]

  • Towhid Muharram
Assistant Professor of Culture, Art and Communication Research Institute
چکیده [English]

Security is the bedrock of emergence and insecurity, the beginning of the decline of civilizations, and the key to the survival and development of civilizations in maintaining and promoting their cultural security. By studying the history of human civilization, it can be seen that efficiency, power of influence and dissemination of cultural elements to other societies have been among the important features of the authoritative security that has shaped great civilizations. In today's world, too, transformational systems need to draw a clear horizon for the future in order to survive in the international arena. A horizon that promotes cultural security and, more precisely; preserves and promotes the identity of a rising society can realize a new and desirable civilization. Therefore, in this article, we try to explain what the cultural security of the Islamic Republic is; Identify challenges that may have the potential to become an opportunity or a threat to cultural change? Since the study of the basic identity challenges of the cultural security of the Islamic Republic is done with a futuristic approach, the hypothesis of the article will be that; Some of the existing challenges have the potential to become a threat in the future, while others will remain at the same potential level. The type of research is applied-developmental and its method is documentary and library based.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Republic
  • The future of cultural security
  • The New Iranian Islamic Civilization