علائم پیدایش تمدن نوین اسلامی؛ هشداری برای ایجاد و تقویت نهادهای تمدن ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانش آموخته دکترای مدیریت آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

 
هدف مقاله حاضر شناسایی و ارائه نشانه ها و علائم تمدن نوین اسلامی با روش تحلیل مضامین می باشد؛ تمدن نوین اسلامی یک پدیده اسلامی است و نیازمند مفروضات و روش اسلامی برای آینده پژوهی است. شناسایی علائم تغییر یکی از روش های دیده بانی در علم آینده پژوهی است. در آینده پژوهی اسلامی علاوه بر توجه به مشهودات بایستی به سایر عوامل اثر گذار بر زندگی بشر معتقد بود و از همه مهمتر وعده های الهی را باور داشت.
تمدن سازی نوین اسلامی هر چند هنوز به صورت یک روند کاملاً آشکار در نیامده است، اما علائم و نشانه هایی دارد که احتمال وقوع آن در آینده از منظر صاحب نظران، خیلی زیاد است. بیشترین کسانی که بر تمدن سازی نوین اسلامی تأکید دارند، رهبران انقلاب اسلامی هستند و ایشان هستند که جهت گیری های انقلاب اسلامی را هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ عملی به این سو سوق می دهند؛ بنابراین نشانه های تشکیل تمدن نوین اسلامی را با تحقیق و مطالعه می توان در منویات و اندیشه ولایت مشاهده و استنباط کرد.
شناسایی درست علائم تغییر، مسئولین و مدیران نهادها و سازمان های کشور و نظام را در هدایت امور به سمت آینده مطلوب کمک می کند. وقتی تمدن سازی نوین اسلامی در حال شکل گیری است، نهادها و سازمان های کشورهای مختلف بایستی توان رقابت و فعالیت در سطح تمدن را داشته باشند و به عبارتی خودشان را تمدنی بسازند .نهادها و سازمان های انقلابی و اسلامی، بایستی با وجود این علائم و نشانه ها، خود را برای ایفای نقش آماده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Signs of the emergence of a new Islamic civilization; A warning to create and strengthen civilization-building institutions

نویسندگان [English]

  • Reza Moghiseh 1
  • Alireza Kiqbadi 2
  • Abdul Rahim Pedram 3
1 PhD student in Futurology Management, Higher National Defense University
2 PhD students in Futurology Management, Higher National Defense University
3 Assistant Professor, Higher National Defense University
چکیده [English]

The purpose of this article is to identify and present the signs and symptoms of new Islamic civilization by thematic analysis; Modern Islamic civilization is an Islamic phenomenon and requires Islamic assumptions and methods for future research. Identifying signs of change is one of the surveillance methods in futurology. In Islamic futurology, in addition to paying attention to the evidence, one must believe in other factors affecting human life and, most importantly, believe in divine promises.
Although the extension process of Islamic civilization has not yet become a completely obvious process, it has signs and symptoms that are very likely to occur in the future from the perspective of experts. Most of the people who emphasize the new Islamic civilization are the leaders of the Islamic Revolution and they are the ones who lead the orientations of the Islamic Revolution both theoretically and practically; Therefore, the signs of the formation of a new Islamic civilization can be observed and inferred in the spiritualties and thought of the province through research and study.
Correct identification of the signs of change helps the officials and managers of the institutions and organizations of the country and the system to lead the affairs towards the desired future. When the new Islamic civilization is being formed, the institutions and organizations of different countries must be able to compete and operate at the level of civilization, in other words, they need to be build themselves a civilization. Revolutionary and Islamic institutions and organizations, despite these signs, must be prepared for the role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • civilization
  • futurology
  • Signs of change
  • Civilization organizations