دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ظرفیت نگرش هستی‌شناختی به دموکراسی غربی از منظر تمدن نوین اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400

10.22070/nic.2021.14926.1114

بتول یوسفی