مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی (NIC) - مقالات آماده انتشار