کلیدواژه‌ها = نوسلفیه
تعداد مقالات: 2
1. رویکرد نوسلفی و از بین بردن ظرفیت تمدنی فقه سیاسی اهل سنت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-178

سید محمدهادی پیشوایی


2. تلقی غلط از جاهلیت در نو سلفیه و نقش آن در عدم فهم تمدن اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 211-238

ابوذر مظاهری؛ سید محمد هادی پیشوایی