کلیدواژه‌ها = تکفیر
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد نوسلفی و از بین بردن ظرفیت تمدنی فقه سیاسی اهل سنت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-178

سید محمدهادی پیشوایی