نویسنده = ���������������� ��������������
مدل دستگاه فهم و آینده ‏اندیشی تمدن ‏ساز مبتنی بر قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 353-386

10.22070/nic.2019.902

غلامرضا بهروزلک؛ علی جعفر دهکردی